Peste 500 de studenți ai USV Iași sprijiniți în aprofundarea studiilor antreprenoriale

0
54

Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și cu Asociația Centrul Regional Pentru Educație, Știință și Cultură Iași, anunță încheierea proiectului ”Educație antreprenorială inovativă – EducAtIv”, cod proiect 123458.
Proiectul s-a desfășurat în perioada septembrie 2019 – februarie 2022, beneficiind de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de Investiții 10. iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calități lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivele specifice O.S.6.7, O.S.6.9, O.S.6.10.
Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea participării studenților, cu accent pe categoriile dezavantajate, la învățământul terțiar și a calității acestuia, precum și reducerea abandonului studiilor universitare prin dezvoltarea și implementarea de oferte educaționale inovative direct corelate cu piața muncii și economia națională”, a transmis prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale.
Proiectul urmareste urmatoarele activitățilși rezultate:
• Dezvoltarea și implementarea unui program complex de consiliere, tutorat și mentorat, dar și suport financiar sub formă de burse, pentru un număr de minim 480 de studenți din regiuni mai puțin dezvoltate (din care minim 300 studenți dezavantajați), șase vizite tematice pentru un număr de 240 elevi; caravana pentru promovarea studiilor universitare pentru un număr de minim 480 de elevi din regiuni mai puțin dezvoltate; patru tabere antreprenoriale; premierea celor mai bune 50 planuri de afaceri;
• Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru un număr de 75 de cadre didactice, din regiuni mai puțin dezvoltate, din învățământul terțiar prin participarea la programe de formare profesională cu conținut educațional inovator și prin utilizarea de resurse de învățare moderne și flexibile;
• Dezvoltarea ofertelor educaționale cu un conținut inovator și accent pe antreprenoriat, direct corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice.
Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 2 = 1