Peste 700 de controale efectuate anul trecut de inspectorii de la ABA Prut-Bârlad. Rezultatul- 33 de amenzi si doua sesizari penale

0
67

În anul 2016, inspectorii ABA Prut-Barlad au urmărit aspecte de verificare a modului de aplicare a legislaţiei în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a resurselor de apă. Mai precis, acestia au verificat starea de salubritate a cursurilor de apă, asigurarea scurgerii apelor mari în secţiunile podurilor şi podeţelor, modul de realizare a şanţurilor marginale ale drumurilor şi rigolelor stradale din localităţi şi stadiul realizării măsurilor dispuse anterior prin procesele verbale de control.
Totodată şi acumulările din categoriile C şi D au fost verificate de inspectorii de la A.B.A Prut-Bârlad. Aici s-a controlat existenţa actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor şi siguranţei barajelor, stadiul realizarii măsurilor dispuse anterior prin procesele verbale de control şi demersurile iniţiate de administratori pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor şi siguranţa barajelor.
Reprezentanţii Inspecţiei Bazinale de Apă au cercetat si starea tehnică şi funcţionalitatea lucrărilor şi echipamentelor hidromecanice, existenţa stocului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteo periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale în conformitate cu prevederile legale, dar şi calificarea  personalului de exploatare al acumulărilor în domeniu hidrotehnic.
Unităţile potenţial poluatoare au fost şi ele verificate anul trecut. În timpul controlului s-a urmărit existenţa actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, verificarea stării tehnice şi a îndeplinirii măsurilor dispuse anterior, modul în care sunt asigurate măsurile necesare pentru prevenirea poluării accidentale a cursurilor de apă şi existenţa stocului de materiale necesar intervenţiei în caz de poluări accidentale, dar şi stadiul realizării măsurilor dispuse anterior prin procesele verbale de control.
Inspectorii de la Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad au pus accent şi pe verificarea corectitudinii extragerii agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă și din terase, alimentările cu apă şi staţii de epurare în sistem centralizat, dar şi lucrările de traversare a cursurilor de apă (podeţe, punţi pietonale, poduri rutiere sau poduri CF).
Astfel, în anul 2016 inspectorii din cadrul A.B.A. Prut-Bârlad au efectuat un număr de 702 controale din care:
•  98 la unităţile administrativ teritoriale, privind starea de salubritate a cursurilor de apă;
•  136 la acumulările din categoriile de importanţă C şi D;
•  63 la unităţile potenţial poluatoare;
•  19 la unitățile care efectuează lucrări de extragere a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă sau din terase;
•  15 la unitățile care au în administrare lucrări de traversare a cursurilor de apă;
•  77 la unitățile care administrează şi/sau exploatează sisteme de alimentare cu apă şi staţii de epurare în sistem centralizat;
•  294 la alte folosințe consumatoare și neconsumatoare de apă.
În urma verificărilor efectuate, pentru neregulile constatate, au fost aplicate un număr de 33 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de  45.000 lei. De asemenea, au fost formulate două sesizări către organele de cercetare penală cu privire la funcţionarea unor folosinţe de apă fără autorizaţie de gospodărire a apelor.
Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here