Planul de calitate a aerului din Municipiul Iași a intrat în dezbatere publică

0
56

După ce Agenția Națională pentru Protecția Mediului (APM) a avizat Planul de calitate a aerului din Municipiul Iași, documentul trece la etapa dezbaterii publice. Astfel, în termen de zece zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 02.07.2018), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 11, Iaşi,  700064. Acest pas reprezintă etapa premergătoare introducerii acestui document în plenul Consiliului Local, în vederea analizării și aprobării acestuia. Planul de calitate a aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punctul de vedere a eficienței lor (diminuarea concentrațiilor de PM 10 în aer) pe care Primăria Municipiului Iași le va aplica astfel încât să fie atinse valorile limită pentru particule în suspensie PM10 (așa cum sunt stabilite în anexa nr.3 la Legea nr.104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător).

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de hotărâre, setul de măsuri cuantificabile a fost stabilit pe o perioadă de cinci ani (2018-2022) și propune decizii precum: restricționarea traficului greu în situația depășirii valorii limită  pentru PM 10, modernizarea parcului auto a municipalității și a instituțiilor subordonate, stimularea achiziționării mașinilor ecologice, hibrid sau electrice, dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor hibrid sau electrice, dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă.

Un capitol important al schimbărilor pentru reducerea poluării face referire la transportul public. Printre obiective se numără: promovarea utilizării transportului public în comun, alocarea primei benzi de circulație pentru transportul public în comun, dar și pentru vehiculele de intervenție, respectiv extinderea/ modernizarea arterelor de circulație.

Același document mai propune dezvoltarea zonelor de acces pentru pietoni prin amenajarea de trotuare și alei pietonale inclusiv piste pentru bicicliști, realizarea de parcări subterane cu număr suficient de locuri pentru noile clădiri rezidențiale sau de birouri, amenajarea de parcări pentru reorganizarea spațiului public cu dale înierbate, întreținerea și extinderea spațiului verde, colaborarea cu asociațiile de proprietari și ONG-uri pentru întreținerea spațiului verde, continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor și eficientizarea consumului de energie termică.

Deja,municipalitatea ieșeană implementează obligativitatea respectării managementului calității aerului în perimetrele șantierelor de construcții, dar și a Regulamentului privind respectarea condițiilor de protecția mediului în timpul executării lucrărilor de construcții în Municipiul Iași. În ședința Consiliului Local din 29 august 2017, a fost aprobat regulamentul privind lucrările de construcție din oraș. Astfel, pentru fiecare tip de șantier în parte sunt stabilite mai multe măsuri printre care menționăm ridicarea de bariere în jurul activităţii cu praf, utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului, interzicerea focului în aer liber, elaborarea unui plan pentru şantier, curăţarea şi spălarea roţilor vehiculelor la plecarea din şantier sau acoperirea cu prelate a vehiculelor descoperite. În cazul șantierelor cu risc ridicat de poluare regulamentul prevede existenţa unor aparate de măsurare a poluării cu praf, atât în interiorul, cât şi în exteriorul şantierului. Instrumentele menționate vor furniza date care vor putea fi descărcate în timp real de municipalitate. Zonele cu depăşiri ale emisiilor particulelor de praf se vor marca cu panouri vizibile marcate „Zonă periculoasă”, unde se va menţiona tipul de poluant şi impactul asupra sănătăţii populaţiei.

Un rol important în planul pentru reducerea poluării este cetățeanul. Astfel, sunt propuse campanii pentru conștientizarea cetățenilor  cu privire la nivelul  real al calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane dar și activități pentru implicarea și responsabilizarea cetățenilor în respectarea unor bune practici privind reducerea poluării aerului din municipiul Iași.

Planul de calitate a aerului a fost întocmit în baza unui studiu de specialitate elaborat de Enviro Ecosmart SRL și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Iași, dar și la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

21 − = 11