Plata taxelor și impozitelor locale până la 1 aprilie aduce o bonificație de 10%!

0
58

Întrucât 31 martie 2024 este zi nelucrătoare, scadența termenului de plată pentru prima tranșă din anul 2024 pentru principalele impozite și taxe locale (impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport etc.) se prelungește până pe 1 aprilie 2024 inclusiv.

Persoanele fac plata integrală (pentru tot anul) până la data de 1 aprilie 2024 inclusiv primesc o bonificație de 10%!

Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv și silește organul fiscal la declanșarea executării silite urmată de aplicarea efectivă a măsurilor de executare (popriri, aplicarea de sechestre etc.).

Persoanele fizice/persoanele juridice care figurează în evidența fiscală cu clădiri nerezidențiale nereevaluate în ultimii 5 ani, anteriori anului fiscal de referință, trebuie să depună declarațiile fiscale și rapoartele de evaluare până la 1 aprilie 2024 inclusiv. Nedepunerea declarațiilor fiscale și a rapoartelor de evaluare silește organul fiscal să procedeze la aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile, calculate conform legii pentru persoanele fizice, și o cotă de 5% asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare pentru persoanele juridice. În cazul depunerii declarațiilor fiscale însoțite de rapoartele de evaluare, impozitul pe clădiri se determină prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile stabilite în raportul de evaluare, în cazul persoanelor fizice, și a unei cote de 0,95% aplicată asupra valorii impozabile stabilită în raportul de evaluare, în cazul persoanelor juridice.

Plata impozitelor și taxelor locale se poate face la ghișee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, cât şi la centrele de cartier situate astfel:

–           cartier Alexandru cel Bun, str. Tabacului nr. 1, tel. 0232.253.160;

–           cartier Păcurari, șos. Păcurari nr. 34, tel. 0232.276.787;

–           cartier Nicolina, str. Petre Ţuţea nr. 2, tel. 0232.227.517;

–           cartier Frumoasa, bd. Poitiers nr. 20 – 22, tel. 0232.223.031;

–           cartier Tătăraşi, str. Vasile Lupu nr. 82, tel. 0232.277.310;

–           la ghișeul din clădirea situată în șos. Națională nr. 43, telefon 0232-264246.

Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua și online, prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro sau prin secțiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iaşi: https://www.primaria-iasi.ro, astfel:

  1. Plata prin www.ghiseul.ro – există doua modalități de plată:

– plata fără autentificare: nu sunt necesare date de acces, pot fi plătite doar taxele și impozitele al căror cuantum este deja cunoscut.

– plata cu autentificare: sunt necesare date de acces (utilizator și parola).

Datele de acces se obțin prin accesarea secțiunii „Creare cont”, în care se completează CNP-ul, numărul de card al titularului contului și o adresă de e-mail. Ulterior, pe acest e-mail se primesc userul și parola inițiale, acestea urmând a fi schimbate la prima autentificare. După autentificare veți putea face și plățile, fiind afișate toate sumele datorate.

  1. Plata prin secțiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iaşi – sunt necesare date de acces care se pot obține alegând una dintre opțiunile:

– se transmite pe adresa de e-mail informatii@primaria-iasi.ro, cererea tip însoțită de cartea de identitate scanată în cazul persoanelor fizice, cererea tip însoțită de certificatul de înregistrare emis de O.N.R.C., cartea de identitate administrator / împuternicit, împuternicire scanate în cazul persoanelor juridice.

Cererea tip se găsește pe site, la secțiunea INFORMAȚII -> Cereri și formulare tip -> Formulare diverse, cu denumirea „Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de plată a impozitelor și taxelor locale”.

– se utilizează portalul de servicii electronice ePortal situat pe panoul central al site-ului Municipiului Iași https://www.primaria-iasi.ro. Contribuabilul trebuie să își creeze cont sau să se autentifice dacă are deja cont și apoi să acceseze secțiunea „Depune solicitări”.

Pentru persoanele care nu au posibilitatea de a utiliza un astfel de mijloc de comunicare la distanță, obținerea datelor de acces se face prin depunerea la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Iași din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11 sau la orice centru de cartier a cererii tip primită la ghișeu, însoțită de copia cărții de identitate în cazul persoanelor fizice și copie după certificatul de înregistrare emis de O.N.R.C., copie după cartea de identitate administrator / împuternicit, împuternicire în cazul persoanelor juridice, iar ulterior se vor primi prin e-mail datele de autentificare (utilizator şi parolă).

De asemenea, plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro -> Transparență -> Acte de interes public -> Documente economice -> Conturile IBAN ale Municipiului Iași.

Orice cereri sau documente pot fi depuse la organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță: fax (0232.410.266) sau e-mail (impozite.taxepf@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor fizice, respectiv impozite.taxepj@primaria–iasi.ro în cazul persoanelor juridice).

Pentru informații suplimentare se pot apela numerele de telefon 0232.267.582, int. 175, 155, 153 si 122, adresa de e-mail impozite.taxepf@primaria-iasi.ro sau la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, corp B (in cazul contribuabililor persoane fizice) și la int. 165 și 150, adresa de e-mail impozite.taxepj@primaria-iasi.ro, sau la sediul central al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11 (în cazul contribuabililor persoane juridice).

Marius GAVRILESCU

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 4 = 6