Pregatiri pentru inscrierile in cresele din Municipiul Iasi. Vezi lista creselor si locurile disponibile

0
79

Primăria Municipiului Iași și Direcția Creșe pregătesc înscrierile pentru locurile disponibile. Direcția Creșe dispune de 1.060 de locuri în cele 12 creșe, din care 620 sunt disponibile pentru înscrieri, iar restul sunt rezervate copiilor reînscriși. Spre comparație, în anul 2020, în perioada de înscrieri erau disponibile 325 de locuri, iar anul trecut au fost libere 601.
Cele 620 locuri disponibile sunt repartizate astfel:
Unitate Denumire Adresă
Număr de locuri disponibile
Creșa Municipală Creșa Municipală Iași, Bd. Independentei, lângă bloc D1-D2
cresamunicipala@gmail.com 80
Creșa nr. 1 Universul Copiilor Iași, Str. Țuțora nr.3
cresa1tutora@yahoo.com 46
Creșa nr. 2 Curcubeul Veseliei Iași, Aleea Nicolina nr.9
cresa2curcubeul@yahoo.com 55
Creșa nr. 6 Clopoțelul Magic Iași, Aleea Decebal nr.10
cresa6iasi@yahoo.com 20
Creșa nr. 8 Poienița Însorită Iași, Str. Stejar nr.27
cresapoienitainsorita8@gmail.com 45
Creșa nr. 9 Voiniceii Iași, Str. Mușatini nr.33
cresa9@yahoo.com 54
Creșa nr. 10 Piticii Năzdrăvani Iași, Str. Decebal nr.25 bis
cresa10@yahoo.com 54
Creșa nr. 14 Primii Pași Iași, Str. Toma Cozma nr.5A
cresa14iasi@gmail.com 66
Creșa nr. 15 Fluturașii Veseli Iași, Str. Mircea cel Bătrân nr.16
15fluturasiiveseli@gmail.com 65
Creșa nr. 19 Piticot Iași, Str. Minervei nr.1
cresa19piticot@gmail.com 55
Creșa nr. 24 Năzdrăvanii Veseli Iași, Str. Argeș nr.5
cresa24@yahoo.com 24
Creșa nr. 25 Steluța Fermecată Iași, Str. Canta nr.3
cresa.25@yahoo.com 56
Calendarul înscrierilor:
•16 – 18 mai: preluarea dosarelor – la sediul creşei unde se doreşte înscrierea copilului, între orele 9.00 și 13.00
•19 mai – 6 iunie: evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri
•6 iunie: afişarea listelor cu punctajele obținute
•7 iunie: depunerea contestaţiilor la sediul creşei, între orele 9.00 și 13.00
•8 – 15 iunie: analizarea contestaţiilor
•15 iunie- afişarea rezultatelor finale
REGULAMENTUL ÎNSCRIERILOR LA CREŞELE DIN SUBORDINEA DIRECŢIEI CREŞE IAȘI:
1.CRITERII DE DEPARTAJARE:

1.Situaţia ocupaţională a părinţilor:
a)Ambii părinţi să aibă loc de muncă – 10 (5+5) puncte
b)Un părinte lucrează – 5 puncte
iar al doilea părinte Contract de muncă suspendat – 0-5 puncte, calculate astfel:
•reluarea activității înainte de luna octombrie 2022 – 5 puncte
•reluarea activității din luna octombrie 2022 – 4 puncte
•reluarea activității din luna noiembrie 2022 – 3 puncte
•reluarea activității din luna decembrie 2022 – 2 puncte
•reluarea activității din luna ianuarie 2023 – 1 punct
•reluarea activității dupa 1 februarie 2023 – 0 puncte
c)Părintele unic să aibă loc de muncă – 10 puncte
părinte unic cu raport de muncă suspendat – 0-10 puncte, calculate astfel:
•reluarea activității înainte de luna octombrie 2022 – 10 puncte
•reluarea activității din luna octombrie 2022 – 8 puncte
•reluarea activității din luna noiembrie 2022 – 6 puncte
•reluarea activității din luna decembrie 2022 – 4 puncte
•reluarea activității din luna ianuarie 2023 – 2 puncte
•reluarea activității dupa 1 februaruarie 2023 – 0 puncte
Punctajul se acordă pe baza datelor cuprinse în adeverința de serviciu sau în decizia de suspendare a contractului individual de muncă.
În cazul reînceperii activității înainte de data stabilită prin decizia de suspendare, punctajul se acordă conform datelor înscrise în cererea de reluare a activității, aprobată de conducerea societății/instituției (se va preciza data de reîncepere a activității).
2.Număr copii în întreţinere, în afara celui pentru care se solicită înscrierea:
1 copil – 1 punct
2 copii – 2 puncte
3 copii şi mai mulţi de 3 copii – 3 puncte
3.Domiciliul părinților
Domiciliul stabil în Iași: mama – 6 puncte
Domiciliul stabil în Iași: tata – 6 puncte
Domiciliul stabil în Iași părinte unic – 12 puncte
Viză reședință: mama – 2 puncte
Viză reședință: tata – 2 puncte
Viză reședință: părinte unic – 4 puncte
Municipiul Iași a fost împărțit în 11 zone, care cuprind toate creșele existente în prezent. Arondarea este următoarea:
– Creșa nr. 1 – Bularga – Zona Industrială
– Creṣa nr. 2 – Frumoasa – Bucium
– Creṣa nr. 6 – Centru
– Creṣa nr. 8 – Moara de Vânt – Tătărași – Aviației
– Creṣa nr. 9 – Alexandru cel Bun
– Creṣa nr. 10 – Centru
– Creṣa nr. 14 – Copou – Păcurari
– Creṣa nr. 15 – Galata – Mircea cel Bătrân
– Creṣa nr. 19 – Nicolina – CUG
– Creṣa nr. 24 – Dacia
– Creṣa nr. 25 – Păcurari
– Creṣa Municipală – Centru -Țicău – Sărărie
Dacă într-o creșă vor rămâne locuri libere după ce vor prelua solicitările din zona arondată, atunci acestea vor fi folosite pentru soluționarea cererilor din alte zone, în funcție de criteriile menționate.
4. Alte criterii pentru care se acordă puncte
Fraţi înscrişi în aceeaşi creşă – 1 punct
Fraţi înscrişi în grădiniţa din proximitatea creşei – 1 punct
Copii gemeni / tripleţi (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) – 1 punct
Bunicii indisponibili – 2 puncte
Pentru a beneficia de cele două puncte este necesar să se facă dovada că niciunul din cei patru bunici nu este disponibil pentru a sta cu minorul, din următoarele posibile motive: sunt angajați, suferă de probleme grave de sănătate, decedați, nu locuiesc în Muncipiul Iași.
Dovada acestei situaţii se va face cu înscrisuri: copii după cărţile de identitate, certificate de deces sau de handicap, în funcţie de situaţie.
IMPORTANT!
a)Pentru evitarea situațiilor în care sunt folosite vize de reședință în mod abuziv și se declară un domiciliu fictiv, la înscriere se va verifica corespondența dintre adresa din cartea de identitate, titularul de drept al locuinței de la acea adresă și calitatea pe care o deține posesorul de viză de reședință cu proprietarul locuinței. Această verificare poate fi efectuată atât în bazele de date ale Direcției Generale Economică și Finanțe Publice Locale, cât și ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, respectând normele și condițiile privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă aceste date nu se corelează, atunci dosarul va fi respins.
b)La aceste înscrieri nu se solicită certificat fiscal!
c)Admiterea se va face la creșa la care s-a depus dosarul sau la cea care reprezintă a doua opțiune, dar în funcție de locurile disponibile pot fi oferite și alte variante de creșe.
d)În situația părinților care reîncep activitatea după data de 31 ianuarie 2023, dosarul va fi acceptat, se va puncta conform criteriilor de mai sus și vor fi înscriși pe lista de așteptare.
e)Având în vedere că toate creșele aparțin Municipiului Iași, vor avea întâietate la ocuparea locurilor cetățenii cu domiciliul în Municipiul Iași. Cu toate acestea, în cazul în care rămân locuri libere, vor fi acceptate și dosarele părinților care nu au domiciliul în Iași, în ordinea punctajului obținut.
Condiţii eliminatorii:
a) ) Nu pot fi înscrişi/reînscrişi în anul școlar 2022 – 2023 (septembrie 2022 – iulie 2023) copiii care urmează să împlinească 3 ani până la data de 31 august 2022. Copiii care împlinesc 3 ani în timpul anului școlar vor putea continua să frecventeze creșa până la finalizarea anului școlar.
b) Ambii părinţi fără loc de muncă/părinte unic fără loc de muncă
2. ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI ÎN CREŞĂ:
1.Cererea de înscriere (formular tipizat CI 2022).
2.Adeverinţă tip de serviciu (formular tipizat AS 2022) pentru fiecare dintre părinţi sau decizia anuală de impunere pentru PFA (aceste documente atestă faptul că părinții au loc de muncă). Documentele emise de către alte state vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.
3.Copie de pe certificatul de naştere al copilului.
4.Copia după certificatul de căsătorie, dacă este cazul.
5.Copie de pe actele de identitate ale părinţilor / reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori, adeverințe de la grădiniță pentru frați şi, după caz, copie a hotărârii de plasament sau de încredinţare în vederea adopţiei.
6.Copia Certificatului de deces/sentinţei de divorţ, definitivă şi irevocabilă, pentru părintele unic/hotărâre de plasament.
7.Copia sentinţei de încredinţare a copilului.
8.Copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie).
9.Pentru părinții aflați în concediul de îngrijire copil care doresc reîntoarcerea la serviciu înainte de finalizarea concediului se va depune o Cererea aprobată de conducerea societății/instituției în care se va preciza data de reîncepere a activității (formular tipizat CR 2022).
10.Declarația pe proprie răspundere privind adresa de domiciliu (formulat tipizat DA 2022)
11.Alte acte justificative în funcţie de situaţia descrisă în cerere, pentru a putea beneficia de punctajul acordat conform criteriilor.
12.Dosar carton cu şină
Dosarele pot fi depuse și de către o persoană împuternicită prin procură notarială.
Formularele tipizate se descarcă pe site-ul Direcției Creșe din secțiunea Informații de interes public Modele de cereri / Formulare tipizate: https://directiacrese-iasi.ro/modele-de-cereri-formulare-tipizate/.
Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 55 = 62