Premiera! Vezi cum vor arata Palatul Braunstein si Manastirea Frumoasa dupa reabilitare. (FOTO)

0
79

Primăria Municipiului Iași intenționează să reabiliteze și să redea circuitului cultural și turistic două importante monumente istorice: Palatul Braunstein și Mănăstirea Frumoasa. În acest scop, proiectele „Consolidare și refuncționalizare Palat Braunstein” și, respectiv, „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași” fac obiectul unor proiecte hotărâre de Consiliu Local Municipal care vor fi supuse atenției și votului legislativului ieșean în ședința extraordinară de joi, 18 august. Dacă vor primi aprobarea consilierilor locali, cele două proiecte vor fi înaintate pentru a fi finanțate prin Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Termenul limită de participare la apelul de proiecte în vederea obținerii finanțări pe acest apel este 25 august.palatul braunstein

Lift panoramic la Palatul Braunstein

Palatul Braunstein va fi consolidat și transformat într-un centru multifuncțional care va include mediatecă, spații expoziționale, săli de conferință și alte facilități. Valoarea totală a proiectului este 21.853.397,00 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă de 21.761.393,00 lei (inclusiv TVA). Potrivit proiectului tehnic, având în vedere importanta clădirii și încadrarea acesteia în lista monumentelor istorice, intervenţiile structurale propuse se vor realiza doar la interior. Accesul în zona mediatecii se va realiza prin porticul existent, printr-un spațiu ce va găzdui expoziții temporare și un punct de informare pentru mediatecă. Accesul dinspre bulevardul Ștefan cel Mare se va realiza de la cota terenului amenajat, pentru a permite accesul persoanelor cu dizablități la liftul panoramic ce va fi poziționat în golul de vang al scării existente. Această scară permite accesul la toate nivelurile clădirii.Palatul Braunstein 2-1000

Mediateca, galerie de arta si auditorium

Cea de-a treia intrare în imobil va permite accesul dinspre strada Cuza Vodă și va pune în valoare accesul propus în proiectul din 1913. De aici se va putea accede în galeria de artă dotată cu spații anexe (depozitare și grup sanitar), în zona de lectură de presă internațională (deservită și aceasta de grupuri sanitare și depozitare) și la casa scării remodelată ce face legătura cu nivelurile superioare ale mediatecii, dar și cu auditoriumul de la nivelul mansardei. Galeria de artă va comunica cu punctul de informare printr-un perete amovibil din tâmplărie din lemn stratificat cu geam tip vitraliu, cu sprosuri metalice ce va da posibilitatea dublării capacității galeriei pentru găzduirea unor evenimente speciale. Soluția adoptată pune accentul pe interacținea dintre spațiul interior și stradă, astfel toate funcțiunile din parter vor comunica cu exteriorul prin vitrine cu uși pliabile ce vor putea fi deschise pentru a atrage publicul. Aceeași soluție va fi adoptată și pentru curtea interioară, ce va comunica cu spațiul de lectură presă straină.Palatul Braunstein 1-1000

Istoria ulitei jidovesti al subsolul palatului

La nivelul subsolului accesul publicului va fi asigurat prin intermediul casei de scară ce face legătura cu bulevardul Ștefan cel Mare. Publicului îi va fi destinat spațiul expozițional ce va prezenta istoria în imagini a străzii Cuza Vodă și a comunității evreiești de-a lungul timpului în Iași. Spațiul va fi deservit de zonele anexe (garderobă, grupuri sanitare). Cea de-a doua scară a imobilului va permite accesul personalului din curtea interioară în zonă spațiilor tehnice, clar delimitate (tablou general, centrală de semnalizare incendiu, modul termic, rezerva PSI cu camera pompelor), dar va permite și evacuarea de urgență a publicului. Etajul 1 și etajul 2 vor găzdui funcțiunea principală, cea de mediatecă. Casa de scară va debușa într-n hol de nivel care va permite organizarea de expoziții temporare. În relație directă cu această zonă va fi amenajată garderoba și un punct de informare de nivel, într-o atmosferă contemporană, mobilierul fiind realizat din corian bicolor termoformat, transparent / opac, pentru a fi în concordanță cu funcțiunea media.Palat braunstein-1000

Spatiu pentru documente din arhivele TVR

Sălile destinate mediatecii vor beneficia de o amenajare versatilă, permițând atât vizionări de grup, cât și studiu individual. Aici se vor putea studia documente puse la dispoziție de arhivele Televiziunii Române – Studioul Teritorial Iași, de colecționari, precum și provenite prin schimburi internaționale de format media. Vor fi organizate și spații media pentru copii, precum și pentru persoanele cu dizabilități (de vedere, dar și de auz și vorbit. În concordanță cu viața culturală și artistică a orașului, în sălile etajului 3 se propune a se organiza expoziții temporare tematice, ce vor pune în valoare diferite ramuri artistice: pictură, sculptură, grafică. Ultimul nivel, cel al mansardei, va deveni spațiu util. După înlocuirea șarpantei din lemn deteriorate cu o structură metalică, mansarda va permite organizarea a două funcțiuni principale: auditorium și galerie de artă în care vor putea expune tinerii artiști. De asemenea, vor putea fi prezentate publicului lucrări de licență / disertație ale studenților de la Universitatea de Arte.palat braunstien1-1000

Telescop spre Lapusneanu, Copou si Piata Unirii

Spre strada Cuza Vodă și spre bulevardul Ștefan cel Mare se propun închideri vitrate curbate pe o direcție, care deschid perspective spre cele două străzi. În aceeași manieră va fi tratată și cupola ce va oferi priveliști deosebite spre Piața Unirii, strada Lăpușneanu și Copou. Peretele ce delimitează zona destinată publicului de cea a spațiilor auxiliare (garderobă, grupuri sanitare) va deveni o gradină verticală, ce va oferi o oază de naturalețe și prospețime, imaginație și culoare. Aceeași soluție va fi folosită și pentru peretele ce delimitează foyerul de auditorium. Accesul în zona auditoriumului se va face prin intermediul scării dintre axele 4-5 și a liftului alăturat. Acestea se află în relație directă cu accesul din starda Cuza Vodă, fapt ce permite desfășurarea unor activități nocturne, independente de programul mediatecii. Din foayer se va accede spre garderobă și grupurile sanitare. La nivelul mansardei, sub cupolă, va fi un amenajat un punct de belvedere, unde poate fi instalat un telescop. Clădirea va beneficia de toate dotările specifice: sisteme audio-video, ecrane pentru proiecții, smart TV-uri, căști audio, echipamente de redare pentru fiecare tip de media (pick-up, magnetofon, proiector 8 mm etc.).Manastirea Frumoasa 4-1000

Ruinele Palatului Domnesc

Monumentul istoric Mănăstirea Frumoasa, situat pe strada Radu Vodă, nr. 1, face parte dintr-un proiect care vizează valorificarea potenţialului turistic şi cultural. Valoarea totală a investiţiei este estimată la suma de 21.173.512,00 lei (inclusiv TVA), din care suma eligibilă de 21.120.719,28 lei (inclusiv TVA).

Mănăstirea a fost construită în anul 1587, fiind refăcută în 1726-1733, şi cuprinde cinci corpuri de clădiri: Biserica Sfinţii Voievozi (1836-1839), Palatul de pe ziduri (1726 – 1733), ruinele Palatului pentru femei (sec. al XVIII-lea), Turnul clopotniţă (1819-1833) şi zidul de incintă (1726 – 1733). Suprafaţa totală a mănăstirii este de 14.906 metri pătraţi. Conform proiectului tehnic, în urma cutremurelor severe suportate, clădirile mănăstirii prezintă zone în ruină, demolări parţiale, fisuri, crăpături şi alte degradări. Biserica prezintă infilitraţii în zona de nord, afectând pictura interioară. Nici turnul clopotniţă nu se prezintă într-o stare bună, având deteriorate elementele de structură, decoraţia faţadei şi învelitoarea pe suprafeţe mari, iar zidul de incintă prezintă deteriorări ale materialelor structurii.Manastirea Frumoasa 5-1000

Biserica adaptata dupa sute de secole

La cele trei nivele ale bisericii sunt prevăzute lucrări de consolidare şi punere în siguranţă a obiectivului, care vor include inclusiv protecţia picturii pe toată durata desfăşurării acestora, lucrări de injectare în masă cu mortar a zidăriei, amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, restaurarea treptelor, restaurarea sobei plasate în pronaos, tratarea cu soluţii privind ignifugarea şi antiseptizarea întregului material lemnos, termoizolarea podului, eliminarea igrasiei, restaurarea şi repararea tâmplăriei interioare, înlocuirea tâmplăriei exterioare, desfacerea pardoselilor din scânduri de răşinoase şi înlocuirea cu pardoseală din parchet de stejar. Proiectul include şi partea de finisaje exterioare, la acest capitol fiind incluse restaurarea şi completarea elementelor lipsă a treptelor de acces, reparaţii la soclu, refacerea brâului, repararea şi recondiţionarea faţadei vechi, montarea de învelitoare, jgheaburi şi burlane, toate din tablă de cupru, precum şi refacerea trotuarelor din piatră.Manastirea Frumoasa 3-1000

Palatul de pe ziduri

În cadrul acestui imobil va funcţiona un muzeu dedicat veşmintelor bisericeşti şi obiectelor de cult (broderie – veche şi nouă, dvere, ateliere vivant pentru broderie şi veşminte monahale şi camere expoziţie veşminte arhierei, preoţi şi diaconi), la etaj urmând a fi redată publicului şi sala de audienţe a domnitorului. Pentru Palatul de pe ziduri sunt propuse aceleaşi tipuri de finisaje, atât interioare, cât şi exterioare, ca şi în cazul bisericii.manastirea frumoasa-1000

Palatul pentru femei

Prin reconstruirea parţială a demisolului şi parterului se propun funcţiuni care vor pune în valoare statutul de monument istoric. La demisol sunt prevăzute mai multe scări de acces, care vor asigura accesul cu spaţiile de la nivelele superioare, şi pivniţa. Parterul va fi partea de acces a publicului către sălile de expoziţie din pod, dar va include şi un muzeu format din cinci săli. Podul va avea săli de expoziţie pentru veşminte vechi (domniţe şi doamne, diaconi, preoţi, arhierei) şi ateliere cu veşminte noi preoteşti. Şi la acest imobil vor fi efectuate lucări de finisare interioară şi exterioară.Manastirea Frumoasa 1-1000

Turnul clopotniţă

Turnul clopotniţă va funcţiona pe trei niveluri, la care vor fi efectuate lucrări de consolidare şi restaurare. Astfel, vor fi efectuate lucrări de consolidare a turnului clopotniţă, eliminarea igrasiei, restaurarea şi repararea tâmplăriei interioare şi exterioare. Printre acestea se numără reparaţia soclului, treptelor şi pardoselii din stejar, faţadei şi elementelor sale decorative, şarpantei şi tencuialii drişcuite, precum şi trotuarelor din piatră.

Zidul de incintă

În cazul zidului de incintă, proiectul include consolidarea parţială, refacerea coronametului din piatră (cu asigurarea scurgerii apelor pluviale), precum şi lucrări pentru eliminarea igrasiei parţiale din elevaţii şi pereţi. Pe lângă lucrările la imobile, proiectul Primăriei include realizarea sau refacerea trotuarelor, aleilor pietonale şi scărilor exterioare în zona de circulaţie pietonală (inclusiv rigole), alei carosabile (inclusiv parcaje) în incinta cu pavele de piatră, platformă PG, PSI şi grup electrogen, spaţii verzi (7.657 metri pătraţi), mobilier urban (25 stâlpi de iluminat, 19 bănci de odihnă şi 12 coşuri de gunoi).

Radu SEICARU

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here