Preotii din Iasi, in misiune crestina in Tanzania. Activitati filantropice de peste 13 milioane de lei in cele 1200 de parohii ale Arhiepiscopiei Iasilor

0
69

 

In Sala „Iustin Moisescu” a Centrului Eparhial Iaşi, s-au desfăşurat astazi lucrările ședinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. După slujba Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea și sub președinția ÎPS Teofan, s-a întrunit acest organism deliberativ care a examinat şi a aprobat rapoartele de activitate ale tuturor sectoarelor Centrului Eparhial, execuţia bugetară pe anul 2016 şi bugetul eparhiei

pentru anul 2017. Alături de membrii Adunării Eparhiale, la şedinţă au mai participat reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea cu binecuvȃntarea Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Potrivit sintezei în date si cifre a activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2016, au absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi un numar de 1.004 studenţi, iar Colegiul „Sfântul Nicolae” a oferit 90 de locuri de cazare studenţilor, la care s-a adăugat din anul 2016 comunitatea de fete, care numără 24 de studente.

Ȋn mod special pentru studenți, dar și pentru toți cei pasionați de lectură creștină, pe parcursul anului 2016 au intrat în fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru Stăniloae” 2.000 de volume, care au fost inventariate, astfel încât fondul total existent la sfârșitul

anului trecut se ridica la 130.060 de volume, dintre care 80.648 sunt prelucrate informatic.

La tipografia Mitropoliei se tiparesc 14 publicatii

Editura și Tipografia Doxologia au publicat un număr de 110 cărți reprezentând noutăți editoriale. Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, ediția de Moldova a „Ziarului Lumina”, distribuit pe aria canonică a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și alte publicații, 14 în total. Prin efortul acestei imprimerii a fost editat, într-un tiraj de 110.000 de exemplare, și un Ghid de 12 pagini, oferit gratuit pelerinilor veniți în Iași cu prilejul  hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Ediția de Moldova a Ziarului Lumina a avut, în anul 2016, o medie de aproximativ 2.769 de abonați pe lună. Studioul Radio Doxologia a avut emisie pe internet și a oferit ascultătorilor, în direct, pe lângă slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Iași, și transmisiuni ale unor evenimente cultural-bisericești, precum și o emisiune de o oră de

tip magazin, difuzată prin emisie terestră, la nivel național, de Radio Trinitas. Studioul de producţie Doxologia TV a continuat, anul trecut, înregistrarea şi difuzarea, pe doxologia.ro, de conferinţe, predici ori evenimente, furnizarea de materiale pentru jurnalele de știri ale Trinitas TV, dar a realizat și trei emisiuni săptămânale: Pridvoarele

credinţei (difuzată pe TVR Iași și, o dată la cinci săptămâni, pe TVR3), Lumina Ortodoxiei (difuzată de Iaşi TV Life) și Ferestre către suflet (difuzată de TeleM Iași).

Activitati filantropice de peste 13 milioane de lei

Activitatea filantropică a parohiilor, mănăstirilor și a preoților misionari din unități bugetare poate fi cuantificată în servicii de tip cantină socială, centru de zi, în beneficii financiare și materiale, în hrană pentru pelerinii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva și altele. Au fost asistați peste 126.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de 4.232.529 lei (!?).

Birourile de asistență socială, cantinele sociale, Fundația „Solidaritate și Speranță” și alte ONG-uri, centrele pentru copii, bătrâni și persoane defavorizate de pe lângă Centrul Eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri, au oferit servicii sociale primare

și specializate pentru 16.275 persoane/familii, utilizându-se un buget total de 8.062.378 lei. În cadrul acestor forme de intervenție socială, Fondul „Păstorul cel Bun” a fost, și în anul 2016, o sursă de sprijin pentru preotul din parohiile defavorizate, pentru familia preotului în dificultate și pentru unitățile de cult cu obiective în construcție. În anul precedent, contribuția Centrului Eparhial pentru acest fond a fost de 1.470.152 lei, iar o parte dintre parohii, ale căror posibilități materiale au permis acest lucru, au contribuit cu suma de 197.959 lei.

În anul 2016, Spitalul Providenţa, care are o capacitate de 102 paturi, cu un bloc operator cu două săli și nouă specialități, a asigurat asistenţă medicală prin activitatea a 124 de cadre medicale angajate și 12 medici colaboratori, iar Policlinica Providența a beneficiat de competența a peste 48 de cadre medicale și a oferit servicii de sănătate în 23 de specialități medicale. Fundația Medicală Providența a oferit servicii socio-medicale clinice și paraclinice în regim gratuit, precum și servicii medicale cu plată, promovând medicina „de bună credință”, cultivând solidaritatea în fața suferinței. Servicii medicale gratuite au fost oferite prin intermediul celor şapte unităţi medicale: Spitalul Providenţa și Policlinica Providenţa – ambulatoriu integrat al spitalului, cu două cabinete tomatologice, Fundația Medicală Providența, Cabinetul medical din cadrul Filialei de la Miclăuşeni a fundaţiei medicale, dar şi prin unităţile medicale din teritoriu, respectiv prin cabinetele de medicină generală de la mănăstirile Agapia, Văratec şi Paltin din judeţul Neamţ. Pe lângă

activitatea medicală, în contract cu CAS Iași și în regim de coplată de la pacienți, activitatea caritativă a utilizat un buget de 1.114.745 lei, pentru 12.046 de beneficiari.

Dacă ar fi să cumulăm cele trei sume amintite mai sus, prin care s-a acordat sprijin unor persoane, comunități sau instituții, obținem un total de 13.409.652 lei, ce se constituie într-o oglindă financiară a tuturor acțiunilor filantropice desfășurate de către unități ale Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2016”, sustin reprezentantii Arhiepiscopiei Iasilor.

La aceste acțiuni filantropice s-au mai adăugat și alte acțiuni similare, derulate prin alte instituții eparhiale. Prin contribuția ocoalelor silvice bisericeşti din Neamţ, Iaşi și Bacău, au beneficiat în mod gratuit de material lemnos un număr de 373 de beneficiari. Volumul

total de masă lemnoasă oferit  în cursul anului 2016 a fost de 11.402,63 m.c., cu o valoare totală a contribuției de 1.960.328 lei.

Misiune crestina in Tanzania

De asemenea, prin Centrul pentru femeile însărcinate aflate în dificultate – Praesidio au fost salvați de la avort 27 de copii, cu ajutorul burselor „Brațele Părintești”, și au fost consiliate peste 100 de femei prin linia telefonică gratuită 0800 800 116, valabilă, deocamdată, în 10 județe din țară.

Departamentul Tabere a organizat, în total, 13 serii săptămânale de tabere. În total, taberele au găzduit 1.700 de copii și tineri. Centrul de tineret Vestitorii Bucuriei din Bălțăteşti a organizat Programul „Serile duhovnicești de varăˮ de care au beneficiat aproximativ 850 pacienți și pelerini.

Departamentul de misiune externă a oferit sprijin financiar în vederea participării la Tabăra „Floare de colț” a unui grup de 30 de copii  români din Ucraina, suport ȋn organizarea unei tabere cu 200 de tineri din Republica Moldova şi totodată au fost sprijinite 5 parohii din Mitropolia Basarabiei. Ȋn 2016 2 monahii din Arhiepiscopia Iașilor au lucrat timp de 8 luni de zile la Centrul de Misiune Kidamali – Iringa din Mitropolia de Irinopolis – Tanzania, Africa.

În anul care s-a încheiat, Centrul de Pelerinaj „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat, în țară și în străinătate, un număr de 71 de pelerinaje, însumând 2.299 de pelerini. Pelerinii care au fost, la rândul lor, oaspeți ai Arhiepiscopiei Iașilor au beneficiat de găzduirea mănăstirilor și a schiturilor, dar și a unor centre special organizate

în acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” de la Durău sau Centrul Social-Cultural „Sfântul Ilie” de la Miclăuşeni. Au existat și alte activități decât cele strict bisericești către care s-a deschis Eparhia Iașilor. Și în anul precedent, Sectorul de conferințe a găzduit, spre exemplu, în spațiul modern și generos al Centrului de Conferinţe Agora, activități cultural-educaționale, dar și reuniuni medicale sau concerte.

Fonduri europene pentru turism ecumenic

Activitatea silvică s-a desfăşurat prin Ocoalele Silvice Bisericeşti Iaşi, Neamţ şi Bacău din cadrul Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi. Întregul profit obținut din activitatea economică a ocoalelor silvice sau rezultând din cea agricolă a fost direcționat către susţinerea operei pastoral-misionare, social-filantropice şi medical-caritative a

Bisericii, conform Statutului Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi şi prevederilor din Codul Fiscal. O importantă sursă de susținere a acestor tipuri de activități menționate a constituit-o și valorificarea lumânărilor produse de Fabrica de lumânări „Sfântul Minaˮ a Centrului Eparhial.

Prin intermediul Sectorului fonduri externe, s-a acordat consultanță și sprijin în elaborarea și depunerea de proiecte care să atragă fonduri europene, solicitările de finanțare fiind ale parohii şi mănăstiri din Arhiepiscopia Iașilor. Principala preocupare a Sectorului fonduri externe a constituit-o, și anul trecut, buna desfășurare a proiectului european „Valorificarea turistică a  ansamblului mitropolitan din Iaşi”, încheiat în vara lui 2016.

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor a avut rolul de a coordona și a supraveghea întreaga activitate din acest domeniu, la finele anului trecut, fiind înregistrate un număr total de 485 de şantiere de construcție, restaurare, consolidare sau pictare. O activitate extrem de importantă pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu au avut-o Echipa „Meşterul Manole”, Atelierul de confecţii metalice „Albina”, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio” și Serviciul tehnic.

Ȋn aşezămintele monahale din Eparhia Iașilor se nevoiesc 1.804 vieţuitori. Anul trecut, au fost aprobate 33 de tunderi în monahism şi 12 rasoforii, care s-au făcut în obştile monahale din Arhiepiscopia Iaşilor, înregistrându-se și 30 de noi închinovieri. Conform datelor consemnate de Sectorul administrativ bisericesc, Arhiepiscopia Iaşilor cuprindea, la finalul anului 2016, un număr de 1.213 parohii și 10 filii, grupate în 13 protopopiate, ȋn care slujesc 1.177 de preoți (în posturi de paroh și coslujitor).

Aida POPA

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here