Primaria a dat startul programului de finanțare a proiectelor societatii civile. Sunt in joc 3,5 milioane lei

0
86

Primăria Municipiului Iași, în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 73/2023, a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și a Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, aduce la cunoștința publicului lansarea programului municipal de finanțare a proiectelor societății civile, care va programa o singură sesiune de selecție a proiectelor.
Suma totală alocată programului, de la bugetul local, este de 3.500.000 lei, defalcată pe domenii, fiind eligibile doar proiectele anuale, după cum urmează:
• domeniul cultural – 1.000.000 lei;
• domeniul tineret – 1.000.000 lei;
• domeniul guvernare transparentă şi participativă – 200.000 lei;
• domeniul social-sănătate-educaţie-mediu – 1.200.000 lei;
Pentru aceste categorii, cuantumul contribuției proprii a solicitantului este de minim 10% din valoarea totală a bugetului proiectului, iar suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării pe fiecare domeniu în parte.
• domeniul culturii scrise – 100.000 lei.
Pentru aceasta categorie, cuantumul contribuției proprii a solicitantului este de minim 40% din valoarea totală a bugetului proiectului, iar suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat.
Beneficiari direcți sunt organizaţii neguvernamentale care propun pentru fiecare domeniu în parte proiecte cu impact la nivelul comunităţii locale și care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii nr. 350/2005.
Propunerile de proiect se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Iași din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, la Centrul de Informații pentru Cetățeni sau vor fi trimise prin poștă, la aceeași adresă.
Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 27 aprilie 2023, ora 16.00.
Perioada orientativă de selecţie şi de evaluare a proiectelor este cuprinsă între 28 aprilie și 31 mai 2023.
Durata de implementare a proiectelor va fi până la 15 noiembrie 2023.
Detalii suplimentare pot fi obținute la sediul municipalității Ieșene, la Biroul Relații cu Societatea Civilă, telefon 0332.131.139.
Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here