Primăria cauta arhitecti pentru remodelarea ansamblurilor comerciale stradale

0
77

Municipalitatea ieșeană organizează o procedură de achiziție publică a proiectării arhitecturale (documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și proiectul tehnic) pentru modernizarea tipului de module amintit. Se va avea în vedere mobilarea urbană a trei zone din oraș: intersecția străzii Sărărie cu strada Cuza Vodă (stația pentru mijloace de transport în comun Târgu Cucu), intersecția șoselei Nicolina cu strada Sălciilor și zona bulevardului Tudor Vladimirescu (stația pentru mijloace de transport în comun Cămin T17). Valoarea estimată a proiectului este de 25.000 de lei, fără TVA. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Operatorii economici interesați trebuie să prezinte certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate cu corespondent în codurile CAEN din 2017, declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, precum și declarația privind regulile de evitare ale conflictului de interese față de persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul Autorității contractante, conform art. 59 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice.

Aceștia vor transmite ofertele pe adresa Primăria Municipiului Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, Iași. Pentru identificare, oferta va purta denumirea „Modernizare ansambluri comerciale stradale modulare demontabile și interconectabile” – faza DTAC + PTH. Data limita de depunere a ofertelor este 4 mai, ora 14.00.

Informații suplimentare (caietul de sarcini, anunțul privind achiziția directă, formularul de ofertă și declarațiile) pot fi obținute de pe site-ul Primăriei Municipiului Iași, www.primaria-iasi.ro, secțiunea Achiziții directe.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here