Primăria Iasi primeste cereri privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuintei

0
57

Începând cu data de 1 octombrie, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a început să primească solicitări privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei cu agent termic în sistem centralizat, solicitanții vor trebui să îndeplinească unele condiții legate de venituri.

Astfel, vor primi ajutorul respectiv familiile care înregistrează venituri de maxim 786 de lei pe membru de familie. În cazul persoanelor singure, acestea trebuie să aibă un venit de maxim 1.082 de lei pentru a putea beneficia de sprijin. Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

În afară de procentele stabilite pentru ajutoarele din bugetul de stat, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 435 / 2011 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Iaşi, au fost stabilite procente suplimentare acordate, pe tranşe de venituri, din bugetul local, în limita maximă admisă ca venit net pe membru de familie pentru persoana singură, iar pentru familii s-a mărit plafonul de acordare până la limita de 1.000 lei / membru de familie, procentul stabilit drept compensare procentuală fiind de 15% din suma datorată pentru agentul termic consumat pentru încălzirea locuinţei.

Pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi, venitul maxim pe membru de familie trebuie să fie de 750 de lei.

Compensaţia este o sumă fixă, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

La stabilirea venitului total al familiei nu se iau în calcul:

– sumele provenite din acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;

– sumele provenite din acordarea alocaţiei de stat pentru copii;

– bugetul personal complementar și prestațiile sociale prevăzute de Legea nr.448/2006;

– bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri socioeconomice dezavantajate, ori din învățământul profesional;

– stimulentul educaţional;

– sprijinul financiar acordat elevilor beneficari ai programului „Bani de liceu”;

– veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere se depun, însoţite de actele doveditoare privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate / închiriere / folosinţă, la sediul Direcţiei de Asistență Socială, în str. Mitropolit Varlaam nr. 54, în intervalul orar 8.30 – 12.30, în zilele de luni şi marţi, respectiv 12.00 – 16.00 în ziua de joi.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here