Primăria începe distribuirea pachetelor de igienă acordate de Uniunea Europeană

0
47

Luni, 20 ianuarie, municipalitatea va începe distribuirea pachetelor de igienă acordate prin Programului operaţional – Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD). Acțiunea va fi efectuată prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială în baza Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014, respectiv în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 784/2018. Pachetele vor fi distribuite la sediul din şos. Naţională nr. 43, în intervalul orar 8.30 – 15.30, de luni până vineri inclusiv. În prezent, în Municipiul Iași există 900 de beneficiari ai acestui program, din care 198 sunt beneficiari de venit minim garantat, iar 702 au alocaţii de susţinere a familiei (titulari şi membrii familiei acestora).

Beneficiari:

  1. a) persoanele beneficiare de venit minim garantat acordat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) persoanele aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoanele dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private) şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate.

Modul de derulare al programului:

Furnizorii vor transmite către primării, în două tranșe anuale, pachete alimentare și pachete de igienă. Conținutul pachetului de igienă: periuță de dinți (cinci bucăți), pastă de dinți (300 ml), săpun lichid (500 ml), șampon copii (800 ml), șampon adulți (500 ml), detergent de rufe (2,700 kg).

Termen de distribuire (prin respectarea în ordinea prezentării):

Pentru listele inițiale (respectiv beneficiarii de venit minim garantat și / sau de alocație pentru susținerea familiei): 60 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor.

Pentru listele suplimentare (respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile calendaristice de la data finalizării distribuției listelelor inițiale.

În condițiile în care vor exista eventuale cantități excedentare sau nevoi neacoperite, acestea vor fi comunicate de primării Instituției Prefectului, dacă este posibil, înaintea expirării termenului de 60 de zile aferente unei tranșe de livrare, în așa fel instituția aflată în subordinea Guvernului să poată organiza compensările în cadrul județului, cât și cu alte județe, până la terminarea termenului de 60 de zile sau imediat după acesta.

Documente necesare:

  1. Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe baza documentului de identitate (în original) al titularului beneficiului, acordat pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate a primarului, pentru persoanele/familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare.
  2. Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare:

– cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană;

– certificatul de încadrare în grad de handicap;

– ancheta socială efectuată de personalul specializat care să ateste starea de vulnerabilitate în care solicitantul se află.

Este necesară aducerea la cunoștința viitorilor beneficiari obligativitatea depunerii unei solicitări scrise pentru acordarea pachetelor alimentare sau pachetelor de igienă doar pentru persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă (persoanele victime a calamitaților naturale, persoanele dependente etc.) la sediul Direcției de Asistență Socială, din str. Mitropolit Varlaam nr. 54.

Important!

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi / sau asistenţei materiale de bază. Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor de la a) sau b), dar nu figurează pe listele iniţiale, vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste. Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la lit. a) și b), conform prevederilor legale a legislației specifice acordării acestora. Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu. Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă persoanele care:

– se află în perioada de satisfacere a stagiului militar;

– execută pedepse privative de libertate;

– au domiciliul sau reşedința în străinătate;

– beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;

– moștenitorii persoanelor decedate;

– membrii familiei beneficiarilor de venit minim garantat (în cazul acestora vor primi ajutoare doar titularii dreptului).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 17 = 20