Proiectare de peste 600 mii euro a unui drum in Moldova. CJ Iasi a lansat prima licitatie pentru “Axa rutiera strategica Iasi-Suceava”

0
66

Proiectul iniţiat de judeţele Iasi si Suceava pentru modernizarea cu fonduri UE a unui drum interjudeţean pe o lungime de circa 170 de kilometri, care a primit avizul Consiliul de Dezvoltare Regională Nord-Est în cursul anului trecut, va parcurge prima licitatie. Aceasta va viza un contract de servicii de proiectare, necesare pentru realizarea documentatiilor tehnico – economice constand in studiu de fezabilitate, studii de teren, expertize tehnice pentru drum si poduri, cat si documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii “Regiunea Nord Est – Axa rutiera strategica 1: Iasi- Suceava”.
Axa Iaşi – Suceava prevede reabilitarea de drumuri judeţene din cele două judeţe pe traseul Iaşi-Gropniţa-Coarnele Caprei-Belceşti-Scobinţi-Lespezi-Budeni-Dolhasca-Liteni-Udeşti-Bosanci-Ipoteşti-Suceava-Moara-Liteni-Zahareşti-Stroieşti-Vâlcele-Costâna-Dărmăneşti-DN2. Acest traseu, cu o lungime de 170 de kilometri, este cel mai mare proiect de drum ce va fi finanţat prin POR 2014-2020 axa 6-Infrastructură si cel mai important proiect strategic al regiunii de dezvoltare nord-est pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere care asigură conectivitatea cu reţeaua TEN T.
Drumurile care vor fi modernizate de pe acest traseu au fost proiectate în anii ’70 pentru maxim opt tone pe osie, iar în prezent se circulă cu autocamioane care depăşesc 20 de tone pe osie.ntregul proiect este estimat la o valoare de 79,8 milioane de euro pentru cei 170 de kilometri care se vor moderniza, din care 74,66 în judeţul Suceava şi 94 de kilometri în judeţul Iaşi.
In ce priveste licitatia lansata astazi, serviciile specifice ce vor fi contractate sunt cele de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica.
Prestarea serviciilor de proiectare constau in elaborarea documentatiei tehnico – economice, inclusiv verificarea de verificatori atestati, dupa caz; studii de teren aferente drumurilor judetene apartinand UAT IASI, enumerate in caietul de sarcini; studiul de fezabilitate pentru reabilitarea si modernizarea a 167,613 km de drumuri judetene; elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii de trafic, studii/expertize de amplasament, precum si alte documentatii suport care pot fi solicitate în vederea obtinerii finantarii, inclusiv obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor aferente; decizia etapei de încadrare a proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa rutiera strategica 1: Iasi – Suceava” în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisa de autoritatea pentru protectia mediului (daca este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 – acordul de mediu (împreuna cu Studiul de impact asupra mediului, dupa caz); devizul general pentru proiectele de lucrari în conformitate cu legislatia în vigoare; analiza cost beneficiu si fundamentarea rezonabilitatii costurilor si elaborarea Machetei Analiza si previziune financiara.
Valoarea estimata a contractului, fara TVA, este de 2.732.293 lei, echivalent a 616.770 euro, iar durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare este de 4 luni incepand de la data atribuirii contractului. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 martie 2016.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here