Rechinii imobiliari din Iasi, somati sa aloce terenuri suplimentare pentru strazi, utilitati si functiuni, daca vor avize de construire

0
77

Un consilier USR a depus la primărie un proiect de CL care presupune un set de reguli care ar trebui sa fie asumate orbeste de dezvoltatorii care construiesc ansambluri rezidențiale.

În aproape aproape toate cartierele rezidențiale nou construite infrastructura este jalnică. Sunt situații în care se vine în CL cu aprobare de PUZ-uri, în condițiile accesul este la un drum de pământ sau piatră, fără trotuare. De aceea, am lucrat la un regulament pe care dezvoltatorii imobiliari trebuie să îl respecte atunci când îşi pregătesc Planurile Urbanistice Zonale şi depun dosarele în vederea obţinerii autorizaţiei de construire”, sustine consilierul.

𝐒trazile vor fi construite de dezvoltatori

Potrivit draftului de proiect, autorizarea executării construcţiilor indiferent de destinaţia acestora este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la străzile sau drumurile publice, dar şi numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței şi destinaţiei construcţiei.

Străzile vor fi construite de către investitori cu respectarea autorizaţiilor de construire emise de Primăria municipiului Iași. Străzile, la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă şi organizarea de şantier aferente investiţiei, vor fi realizate inainte de începerea lucrărilor de construire a clădirilor din zonă.

La lucrările de construire a străzilor, inclusiv, la fazele determinante, va participa şi un reprezentant din cadrul compartimentului de profil al Primăriei Municipiului Iași

După finalizarea lucrărilor, străzile realizate vor fi preluate în domeniul public al Municipiului Iași, în condiţiile legale în vigoare.

Investitorii vor trebui să pună la dispoziţia Primăriei, cu titlu gratuit, documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiei de construire, inclusiv Proiectul tehnic şi cartea tehnică.

Drumurile se vor realiza conform categoriilor prevăzute în documentaţiile de urbanism aprobate în consiliul local.

Totodata, utilităţile publice trebuie realizate în condiţiile legale în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte contorizarea individuală a acestora. În momentul în care se realizează lucrările la utilităţi, dezvoltatorii imobiliari vor trebui să permită accesul pe şantier a reprezentantului Primăriei Municipiului Iași, şi, respectiv, a deţinătorilor de reţele de utilităţi.

Cote de teren destinate utilitatilor si functiunilor scolare si medicale

Dezvoltatorii imobiliari vor trebui să stabilească exact terenurile pe care se vor construi unităţile de învăţământ unităţile medicale, dar şi parcelele pe care urmează a se amenaja spaţiile verzi (inclusiv cele de pe marginea drumurilor sau de pe sensul de separare a sensurilor de deplasare). Mai mult, acestia vor trebui să stabilească exact terenurile necesare amenajării platformelor de gunoi îngropate.  Investitorii vor trebui să precizeze unde vor fi parcările, dar şi să stabilească posibile trasee pentru mijloacele de transport în comun, staţiile şi refugiile pentru călători.

Din documentaţia realizată de dezvoltatori nu vor trebui să lipsească pistele pentru biciclişti, spaţiile pentru separarea fluxurilor de trafic.

În noile ansambluri rezidenţiale vor trebui realizate şi amenajări pentru persoanele cu dizabilităţi, căi de acces pentru evacuare şi intervenţii, dar vor trebui proiectate punctele în care se vor amplasa hidranţi şi sistemul de iluminat public.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here