Romsilva nu recunoaste ONG-urile de mediu si nici taierile ilegale din padurile de la Dobrovat

0
72

Romsilva repinge “acuzațiile false” privind nerespectarea unei hotărâri judecătorești de către Direcția Silvică Iași, dupa ce in spatiul public au aparut dovezi care ilustreaza o alta realitate. Cu un tupeu mizerabil, conducerea Romasilva eticheteaza ironic, cu ghilimele, Agent Green, asociatia de mediu care a reusit sa opreasca in instanta defrisarile ilegale de la marginea Iasului.

“În urma acuzațiilor lansate de o organizație de ”mediu” cum că Direcția Silvică Iași nu ar respecta o hotărâre judecătorească privind pădurea Bârnova-Dobrovăț, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoarele precizări:

Pădurea Bârnova – Dobrovăț face parte din situl ROSCI 0135 Pădurea Bârnova – Repedea, iar suprafața acestui sit se suprapune parțial cu ocoalele silvice Dobrovăț și Lunca Cetățuii din cadrul Direcției Silvice Iași.

În urma soluționării proceselor intentate de o organizație de ”mediu” privind suspendarea amenajamentelor ocoalelor silvice Dobrovăț și Lunca Cetățuii, Direcția Silvică Iași a luat toate măsurile legale pentru aplicarea hotărârilor instanței de judecată.

Conform ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești executorii de suspendare a aplicării unui amenajament silvic implică retragerea autorizațiilor de exploatare, aflate în termen de valabilitate, emise legal înainte de hotărârea judecătorească.

Procedura de retragere a unei autorizații de exploatare se finalizează în cel mult 30 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești și implică parcurgerea mai multor pași legali, precum notificarea, inventarierea stocurilor de masă lemnoasă pe picior, în faze și pe platforma primară, colectarea masei lemnoase aflate în faze, încheierea actului de constatare și reprimirea parchetului.

Colectarea masei lemnoase aflate în faze se face de către titularul autorizației de exploatare, dacă instanța de judecată nu dispune altfel.

Așadar, Direcția Silvică Iași respectă hotărârile judecătorești și urmează toți pașii legali în urma pronunțării hotărârii de suspendare a amenajamentelor ocoalelor silvice Dobrovăț și Lunca Cetățuii.

Menționăm că prin planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI 0135 Pădurea Bârnova – Repedea, aprobat prin ordinul ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1131/2016, sunt prevăzute lucrări de îngrijire și conducerea a arboretelor, lucrări în plantații, în regenerările naturale și pădurile tinere, întreruperea acestor lucrări punând în pericol compoziția pădurilor respective și afectarea potențial ireversibilă a stării de conservare a habitatelor protejate, respectiv pădurile de fag de tip Asperulo-Fagetum și păduri de stejar și carpen.

De asemenea, precizăm că siturile Natura 2000 ocupă 58% din suprafețele ocoalelor silvice Dobrovăț și Lunca Cetățuii, iar suspendarea aplicării amenajamentelor silvice la cele două ocoale silvice vor afecta toate lucrările, inclusiv pe cele 42% din suprafețele neincluse în siturile Natura 2000, cu consecințe grave asupra aprovizionării populației cu lemn pentru încălzirea locuințelor și aprovizionării firmelor cu materia primă necesară.

Respingem cu fermitate acuzațiile grave și iresponsabile lansate de organizația de ”mediu” și asigurăm publicul că Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și unitățile sale teritoriale respectă cu strictețe legile și hotărârile judecătorești”, se arata in comunicatul Romsilva.

Reactia celor de la Romsilva vine sa infirme o serie de imagini surprinse de echipele de activisti de mediu ale Agent Green, prin care se dovedeste intr-un mod fara tagada ca in in codrii Iasilor continua taierile cu incalcarea deciziei Instantei.

Romsilva tolerează, iar Garda Forestieră vegetează. Doar poliția a răspuns apelului Agent Green. Astăzi, 09 august 2021, o unitate Agent Green de investigații s-a deplasat pe teren in padurea de la UP2 Dobrovat parcelele 31 si 50. In parcela 31 am găsit la tăiat indivizi care taiau lemn si transportau cu un taf arbori proaspăt doborâți. Conform Sentintei civile din 02.07.202 in padurile aferente Ocolului silvic Dobrovat sunt suspendate toate amenajamentele incluse in ordinul de Ministru nr 1173 din 01.11.2019“, este relatarea flagrantului facut de Agent Green.

In ciuda unei decizii a instantei si a unor dovezi imbatabile, coruptul pus politic la varful Directiei Silvice Iasi nu numai ca nu ia atitudine in respectarea deciziei instantei, ci chiar critica imixtiunea justitiei si a activistilor de mediu in salvarea ultimei paduri seculare din jurul Iasului.

Efectele nerealizării lucrărilor silvotehnice nu pot fi cuantificate în totalitate la acest moment, însă consecințele negative ale acestei situații nu pot fi ignorate și se vor răsfrânge atât în planul ecologic, cât și în cel social și economic.
Conform Ordinului nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești executorii de suspendare a aplicării amenajamentului silvic, implică retragerea autorizațiilor de exploatare aflate în termen de valabilitate.
Procedura de retragere a autorizației de exploatare cuprinde mai mulți pași și se inițiază de la data comunicării hotărârii și se finalizează în maxim 30 zile, după cum urmează: notificare, inventariere stocuri de masă lemnoasă pe picior, în faze şi în platforma primară, colectare masă lemnoasă aflată în faze, încheiere act constatare, reprimire parchet. Colectarea masei lemnoase aflate în faze se face de către titularul autorizaţiei, dacă instanţa de judecată nu dispune altfel.
Se încearcă inducerea în eroare a opiniei publice cu privire la nerespectarea dispozițiilor legale ori a hotărârilor instanțelor de judecată. Fondul forestier național este un bun de interes național. Lucrările silvotehnice sunt efectuate în scopul gestionării durabile a pădurilor, respectiv administrării şi utilizării acestora, astfel încât ele să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea, în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fără a crea prejudicii altor ecosisteme.
Lucrările silvotehnice din fondul forestier administrat, inclusiv din situl Natura 2000 Bârnova-Repedea, au fost efectuate în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, cu respectarea condițiilor impuse prin actele emise de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului și a condițiilor specifice pentru lucrări de punere în valoare și exploatare transmise de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Toate acțiunile desfășurate se înscriu în ansamblul de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea pădurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare durabilă a pădurii.
Suspendarea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice produce pierderi financiare foarte mari pentru sectorul forestier si economia României (suprafața de fond forestier și volumul de masa lemnoasă administrat de cele două ocoale silvice reprezintă aproximativ 30% din totalul Directiei Silvice Iasi), care se vor răsfrânge asupra industriei de mobilier și de prelucrarea lemnului, pierderea de locuri de muncă, iar pe plan social, un număr de peste 20 unități administrative ce au aproximativ 100.000 de familii, (care folosesc lemnul pentru necesarul gopodăresc, ca lemne de foc pentru prepararea hranei și pentru încălzirea locuințelor), nu vor mai avea de unde să procure lemnul necesar, sau îl vor procura la preturi foarte mari. Este ca si cum la acesti cetățeni, la care viața lor a fost legată de pădure, acum li se interzice în totalitate să mai beneficieze de produsele pădurii.
În sens ecologic și silvicultural, facem doar următoarele sublinieri: efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor conform planurilor prevăzute în amenajamentele silvice este o măsură specifică impusă chiar prin Planul de management al Sitului ROSCI 0135 Pădurea Bârnova-Repedea, aprobat prin O.M.M.A.P. nr. 1131/2016, care mai precizează „Lucrările de îngrijire a arboretelor efectuate până în prezent au permis dezvoltarea şi menţinerea habitatelor de pădure şi declararea în actualele limite a sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova – Repedea. Continuarea aplicării acestor măsuri este benefică stării de conservare a habitatului”. Dinamica dezvoltării arboretelor tinere este una foarte accelerată, la vârste mici concurența interspecifică este acerbă, stoparea lucrărilor putând conduce la schimbări semnificative în compoziția arboretelor și afectarea potențial ireversibilă a stării de conservare a habitatelor.
Conform Planului de management ROSCI0135 Pădurea Bârnova – Repedea, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1131/2016, habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarat situl sunt Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și Păduri dacice de stejar şi carpen.
Planul de management mai sus-menționat prevede efectuarea lucrărilor în plantații, în regenerările naturale, respectiv în arboretele tinere ca măsuri specifice.
Prioritatea efectuării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor conform planurilor prevăzute în amenajamentele silvice aprobate şi aflate în vigoare este mare, în planul de management, fiind incluse și măsuri cu prioritate mică sau medie.
Prin întârzierea realizării lucrărilor sus menționate, se poate cauza o pagubă iminentă care nu se poate repara: se poate ajunge la dispariția plantațiilor/arboretelui, în special a speciilor de valoare (de ex: stejar, fag).
În acest sens, menționăm că declararea acestor păduri Situri Natura 2000 se datorează tocmai faptului că lucrările silvice desfăşurate în baza amenajamentelor silvice, de-a lungul anilor, au menţinut condiţiile de conservare şi protejare a speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate.
Din Planul de management ROSCI0135 Pădurea Bârnova – Repedea, reiese că activitatea de silvicultură este identificată ca fiind o presiune cu intensitate scăzută asupra habitatelor sitului şi că “Direcţia silvică este responsabilă de starea bună de conservare a habitatelor de pădure constatată în prezent. Putem spune că lucrările silvice reprezintă principalul factor responsabil de felul în care aceste păduri arată în prezent.”
Suprafața din siturile Siturile Natura 2000 Bârnova –Repedea și Pădurea Bârnova reprezintă 58% din suprafața totală de fond forestier a cărei gestionare este reglementată prin cele două amenajamente. Nereglementarea modului de gestionare a întregului fond forestier cuprins în cele două amenajamente silvice, inclusiv a celui care NU este inclus în Siturile Natura 2000 Bârnova- Repedea și Pădurea Bârnova, va afecta posibilitatea ca cetățenii să aibă acces la produsele pădurii și cel mai probabil va crește presiunea asupra pădurii, ajungându-se la amplificarea tăierilor ilegale de arbori și a infracționalității, având în vedere că se apropie sezonul rece. Este o realitate de necontestat că materialele lemnoase ce rezultă din efectuarea lucrărilor silvotehnice reprezintă sursa de combustibil pentru încălzirea a numeroase comunități, dintre care nu puține, cu locuitori cu posibilități materiale limitate, pentru care orice majorare a prețului lemnului de foc reprezintă o problemă gravă”, sustine Gabriel Doncean, directorul Directeiei Silvice Iasi.

Marius GAVRILESCU

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here