Sănătatea peștilor de cultură și asigurarea unei producții mai eficiente în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut – teme de cercetare la USAMV Iași

0
64

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) în parteneriat cu Institutul de Zoologie din Chișinău, Republica Moldova au demarat proiectul transfrontalier cu titlul ”Team up for healthy fish in aquaculture systems of the Prut river basin (TeamUp HealthyFish). Îmbunătățirea stării de sănătate a peștilor de cultură și consolidarea capacității de cercetare pentru asigurarea unei producții mai eficiente în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut reprezintă scopul principal al acestui proiect.

Cercetătorii de la USAMV Iași și cercetătorii de la Institutul de Zoologie al Academiei de Științe din Chișinău au avut deja o întâlnire online de lansare a proiectului, în ultimele zile ale lunii decembrie 2020. ”Printre obiectivele pe care ni le-am propus în cadrul acestei colaborări transfrontaliere amintesc orientarea cercetărilor privind combaterea bolilor peștilor în sistemele de acvacultură din bazinul hidrografic Prut, către preocupările și nevoile crescătorilor de pești. Vom dezvolta metode ecologice de terapie și combatere a bolilor din  focarele existente în populațiile de pești crescuți extensiv. De asemenea, urmărim aprofundarea cunoștințelor și transferul acestora studenților, cercetătorilor, medicilor veterinari, biologilor și  fermierilor care se ocupă de creșterea peștilor, cu scopul economic de a preveni, diagnostica rapid și trata bolile la pești, prin aplicarea practicilor unor metode prin care să asigurăm o dezvoltare durabilă a resurselor piscicole, cu o diversitate ihtiofaunistică sănătoasă, crescută într-un mediu sănătos”, a precizat prof. univ. Dr. Liviu MIRON, prorector cu cercetarea științifică și relațiile internaționale la USAMV Iași.

 Directorul Institutului de Zoologie, ca reprezentant al coordonatorului de proiect și manager administrativ, doamna dr. Biol. Habilitat Laurenția Ungureanu, a prezentat în cadrul întrunirii online scopul și obiectivele proiectului, echipa proiectului, menționând importanța majoră a proiectului în ameliorarea situației privind diagnoza ecologică a acvatoriilor din bazinul râului Prut, în care sunt amenajări piscicole pentru creșterea unor specii de ciprinide în sistem extensiv sau semi-intensiv, necesitatea creării unei baze de date privind bolile peștilor din bazinul râului Prut- probleme majore pentru sistemele de acvacultură, atât din Republica Moldova cât și din România.

Aida POPA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here