Sefii judetului pregatesc documentele pentru accesarea de fonduri necesare reabilitarii a 4 muzee din Iasi

0
53

Consiliul Judeţean Iaşi a demarat procedura de licitaţie pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice în vederea accesării finanţării nerambursabile pentru obiectivele: Muzeul “Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, Muzeul „Nicolae Gane”, Muzeul „Ion Creangă“, Muzeul “Vasile Pogor”.

Restaurarea Muzeului “Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, Iaşi – cu o valoare estimată: 273,679.21 lei

Data limită de depunere a ofertelor: 03.08.2016

Restaurarea Muzeului „Nicolae Gane”, Iaşi –  291,204.64 lei

Data limită de depunere a ofertelor: 04.08.2016

Restaurarea Muzeului “Vasile Pogor”, Iaşi –  346,864.01 RON

Data limită de depunere a ofertelor: 04.08.2016

Restaurarea Muzeului „Ion Creangă“, Iaşi – 206,875 RON

Data limită de depunere a ofertelor: 28.07.2016

Contractele se vor derula în 3 etape, care vizeaza documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I), proiectul tehnic (PT) si asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe toata perioada de execuţie a lucrărilor. Proiectul trebuie să urmarească descrierea criteriilor de eligibilitate aşa cum sunt ele prevazute în grila de evaluare tehnică şi financiară din cadrul condiţiilor specifice de accesare a fondurilor prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţie 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − = 9