Specializare nouă în oferta de formare a Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iasi

0
60

Școlile normale de învățători sau liceele pedagogice, cum au fost denumite o vreme constituie de peste un secol și jumătate o componentă esențială a sistemului de învățământ public din România. Concepute în perioada modernizării țării în a doua jumătate a secolului al XIX – lea după modelul celor mai înaintate sisteme de învățământ din Europa Occidentală a vremii, școlile normale românești și-au construit un profil distinct instituind o veritabilă tradiție de temeinicie, organicitate și continuitate în formarea generațiilor succesive de învățători și educatori români.

Școala Normală „Vasile Lupu” de la Iași, astăzi Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” prima școală de pregătire a învățătorilor din cele două principate române Moldova și Țara Românească și-a conturat fizionomia prin contribuția unor personalități culturale românești remarcabile care au înțeles rolul învățătorului ca factor de stabilitate și coagulare socială. De la Titu Maiorescu, Constantin Meissner și Ion Mitru la Ștefan Bârsănescu și George Văideanu, Școala Normală „Vasile Lupu”  s-a adaptat admirabil exigențelor societății românești atât în ceea ce privește modelul de pregătire a învățătorilor și educatorilor cât și în privința ethosului în care se realizează această pregătire. În 1955 exact la 100 de ani de la înființare, Școala Normală „Vasile Lupu” a devenit mixtă pentru prima dată în istoria ei, în sensul că nu a pregătit învățători, ci și învățătoare, unindu-se cu Școala Pedagogică de fete „M. Sturdza” care devenise din 1893 Școala Normală de fete. De la 1 septembrie 1977 școala nu va mai fi doar de învățători, ci și de educatoare prin trecerea la Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”  a fostei Școli de conducătoare înființată în 1919. Din anul 1995 funcționează în Școala Normală și profilul teologic romano-catolic din inițiativa Episcopiei Romano-Catolice, corpul profesoral fiind unul comun.

În contextul actual al recunoașterii unanime de către specialiști a relevanței intervenției psihopedagogice începând cu primul an din viața copilului, perioada micii copilării fiind perioada în care se constituie în proporție de 60% structurile psihologice ale ființei umane, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” include începând cu anul școlar 2017-2018 o nouă specializare în profilul pedagogic, respectiv specializarea educator – puericultor. Prin această nouă specializare școala va asigura formarea personalului didactic necesar creșelor ca principalele instituții în care se realizează educația timpurie a copiilor antepreșcolari

În momentul de față sistemul românesc de creșe furnizează în cea mai mare parte doar servicii de îngrijire a copiilor. Elevii clasei de educatori – puericultori vor fi pregătiți printr-un curriculum adecvat astfel încât să răspundă nevoilor de dezvoltare fizică, senzorială, emoțională și de comunicare ale copiilor antepreșcolari știut fiind faptul că acestea evoluează integrat. De asemenea, elevii vor fi pregătiți să creeze în creșă  un climat educațional care să stimuleze învățarea spontană și echilibrul emoțional al copilului antepreșcolar.

Până la finalizarea studiilor clasei de educatori – puericultori de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași există premisele legislative și administrative ca și în Iași creșa și orice alt serviciu alternativ public sau privat destinat copiilor cu vârste până la trei ani să funcționeze pe baza standardelor pentru educația timpurie, astfel încât integrarea absolvenților care să realizeze educația specializată să nu rămână doar un deziderat, ci o practică constantă menită să crească accesul copiilor la acest segment de educație formală.

Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here