Sprijin financiar şi consiliere pentru 200 de tineri din Moldova, in vederea dezvoltarii propriilor planuri de afaceri

0
71

În această după-amiază, la Hotelul Unirea din Iaşi a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului “Start-up 2014! O şansă de dezvoltare antreprenorială durabilă în regiunile Centru şi Nord Est”, derulat de
Asociația Exino București, în parteneriat cu Asociația Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna, SC Dal Consulting SRL Iași, SC Resources Development & Ideas SRL București și SC Arknet Trading Services SRL București. Proiectul se derulează pe o perioadă de 10 luni și beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 3: “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”. Valoarea proiectului este de 8.806.367 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale persoanelor care au vârsta peste 18 ani din regiunile Centru și Nord Est și subvenționarea planurilor de afaceri ale acestora în vederea creșterii ratei de ocupare, în mod sustenabil, în acord cu sectoarele identificate ca fiind competitive”, a precizat Angela Manea, manager general Dal Consulting Iaşi.
Obiective specifice sunt creşterea gradului de conştientizare şi promovare a atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială prin derularea unei campanii de promovare la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord Est şi Centru; implementare unor programe de formare și servicii consiliere inovatoare în vederea încurajării antreprenoriatului și dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru un număr de 200 de persoane din regiunea Centru și 200 de persoane din regiunea Nord Est interesate în dezvoltarea unor activități pe cont propriu şi încurajarea și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale prin oferirea de sprijin financiar și de consiliere în vederea dezvoltării a 20 de afaceri în regiunea Centru și 20 de afaceri în regiunea Nord Est.
Domeniile în care se pot dezvolta noile afaceri sunt următoarele: Turism şi ecoturism; Textile şi pielărie; Lemn şi mobilă; Industrii creative; Industria auto şi componente; Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor; Sănătate şi produse farmaceutice; Energie şi management de mediu; Bioeconomie (agricultură, silvicultură), biofarmaceutică şi biotehnologii; Procesarea alimentelor şi a băuturilor.
Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 200 de persoane din regiunea Centru şi 200 de persoane din regiunea Nord Est, cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să demareze o activitate pe cont propriu. Din grupul ţintă, cel puţin 100 de persoane (50%) vor fi de gen feminin şi cel puțin 100 de persoane (50%) se vor înscrie în categoria de vârstă 18-25 ani, înmatriculaţi în învăţământul superior.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here