Taxele la Serviciul de Pasapoarte si la Permise pot fi platite online. Vezi care sunt conturile deschise de Prefectura

0
70

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) diversifică modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere, acestea putând fi achitate prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar. Menționăm că începând cu data de 06.07.2016, plata în numerar a acestor servicii nu se mai face prin casieriile CEC Bank.

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către fiecare Instituție a Prefectului.

Conturile deschise de Instituția Prefectului – Județul Iași sunt următoarele:

  1. Pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Iași
  • RO25TREZ406502601X023205 – Trezoreria Municipiului Iași
  1. Pentru Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Iași
  • RO42TREZ406502602X023206 – Trezoreria Municipiului Iași

Foarte important: Instituția Prefectului – județul Iași, Str. Anastasie Panu, nr. 60, Iași, CUI: 4541599

Plata în numerar se poate face la casieriile unităților Trezoreriei Statului, casieriile Instituțiilor Prefectului (pentru pașapoarte), la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (pentru documentele emise de acestea) din cadrul Instituțiilor Prefectului și prin mandat poștal.

Menționăm că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank.

Sumele se încasează într-un cont de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele Instituției Prefectului.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a pașaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Conform Ordonanței, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată față de cât este în prezent.

Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal.

Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI, rămân neschimbate.

***

Cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliul.

Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, nu doar acela de unde s-a depus cererea, cu condiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul primirii documentului.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here