Taxele și impozitele locale din Iasi, mai periculoase ca pandemia. Buluceala la achitarea birurilor, cu orice risc

0
61

Pandemia de coronavirus nu a afectat major încasările taxelor și impozitelor locale. În ciuda faptului că timp de aproximativ două luni s-a lucrat exclusiv online, ieșenii și-au plătit taxele și impozitele locale, încasările înregistrate în anul precedent fiind aproape la fel de mari ca în 2019. Suspendarea programului de lucru cu publicul a condus la o creștere a nivelului de încasări online.

Conform unui raport al Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, la data de 31 decembrie 2020 în evidența fiscală au fost înregistrate 613.522 roluri (persoane juridice – 55.038; persoane fizice – 558.484), din care 283.427 roluri active (persoane juridice – 14.695; persoane fizice – 268.732). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.

Situația comparativă a numărului contribuabililor care au făcut plăți (parțiale sau integrale ale sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate până la data de 31.12.2020, respectiv 31 decembrie 2019:

 

Indicator U.M 01.01

~31.12.2019

01.01

~31.12.2020

2020/2019

%

Roluri cu plăți nr. 181.259 173.044 95,47
Roluri cu plăți integrale nr. 162.540 157.684 97,01
Roluri cu plăți persoane fizice nr. 170.594 163.491 95,84
Roluri cu plăți integrale persoane fizice nr. 153.521 149.545 97,41
Roluri cu plăți persoane juridice nr. 10.665 9.553 89,57
Roluri cu plăți integrale persoane juridice nr. 9.019 8.139 90,24
Bonificații total lei 2.248.227 2.826.060 125,70
persoane fizice lei 913.429 1.057.189 115,74
persoane juridice lei 1.334.798 1.768.871 132,52
Total beneficiari bonificații nr. 104.272 112.947 108,32
persoane fizice nr. 100.764 109.001 108,17
persoane juridice nr. 3.508 3.946 112,48

 

Încasările realizate la principalele impozite și taxe locale de la începutul anului și până la 31 decembrie 2020 sunt în general mai mici decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent, cu excepția veniturilor din impozitul pe terenul din extravilan și a veniturilor din concesiuni și închirieri. Încasările au scăzut începând cu data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 29 / 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, O.U.G. nr. 48 / 2020, O.U.G. nr. 99 / 2020 și O.U.G. nr. 181 / 2020 prin care activitatea de executare a fost suspendată (în perioada 16 martie – 25 decembrie 2020), precum și, într-o oarecare măsură, din cauza suspendării programului de lucru cu publicul în perioada 16 martie – 20 mai 2020, perioadă în care s-a lucrat exclusiv online. În anul 2019 încasările din executare silită au fost de 18.472,09 mii lei. Nivelul încasărilor a fost afectat și de facilitățile fiscale de natura anulărilor, scutirilor și reducerilor de taxe, impozite și accesorii, acordate conform legii. Astfel, au fost stinse obligații de plată în valoare de 11.778.308,78 lei.

Veniturile totale și veniturile proprii înregistrează față de aceeași perioadă a anului trecut o creștere datorată cotelor defalcate din impozitul pe venit care au fost crescute, prin O.U.G. nr. 50 / 2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și prin Legea nr. 286 / 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, de la 60% la 65% din impozitul pe venit realizat.

În ceea ce privește încasările în numerar și cu cardul prin POS, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 s-au eliberat 299.404 documente de plată, față de 350.171 în aceeași perioadă a anului trecut (o scădere cu ~14,50%), și s-a încasat suma de 74.147.062 lei față de 88.190.701 lei în aceeași perioadă a anului trecut (o scădere cu ~15,92%).

Situația încasărilor la principalele venituri din impozite, concesiuni și amenzi:

DENUMIREA INDICATORILOR Încasări 01.01-31.12.2019           mii lei Încasări 01.01-31.12.2020          mii lei Procent încasări 2020 față de încasări 2019 pentru perioada de raportare             %                                     Diferență încasări 2020 față de încasări 2019 pentru perioada de raportare            mii lei  
 
0 2 3 4=3/2*100 5=3-2  
TOTAL VENITURI din care: 662.400,34 876.420,55 132,31 214.020,21  
VENITURI PROPRII din care: 509.771,50 588.254,90 115,40 78.483,40  
      Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 313.524,64 394.116,89 125,71 80.592,25  
  Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 61.216,72 55.933,57 91,37 -5.283,15  
    Impozit pe clădiri de la persoane fizice 19.048,96 17.009,31 89,29 -2.039,65  
    Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice 42.167,76 38.924,26 92,31 -3.243,50  
  Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 18.094,57 17.595,77 97,24 -498,80  
    Impozit pe terenuri de la persoane fizice 5.532,76 5.136,43 92,84 -396,33  
    Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice 12.457,91 12.345,46 99,10 -112,45  
    Impozit pe terenul din extravilan   103,90 113,88 109,61 9,98  
  Impozit pe mijloacele de transport  (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 21.083,96 19.929,62 94,53 -1.154,34  
    Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 13.781,52 12.673,82 91,96 -1.107,70  
    Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 7.302,44 7.255,80 99,36 -46,64  
  Venituri din concesiuni și închirieri 38.220,46 47.072,48 123,16 8.852,02  
  Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 13.370,34 10.255,85 76,71 -3.114,49  
  Alte venituri proprii 44.260,81 43.350,72 97,94 -910,09  

Încasările prezentate mai sus se raportează la nivelul contului de execuție al bugetului local de la data de 31 decembrie 2020, astfel că nu sunt evidențiate încasările prin POS, online (e-comert) și SNEP (ghiseul.ro) din perioada 30 – 31 decembrie 2020 în sumă de 84.619,68 lei. Acestea se regăsesc în contul de execuție începând cu data de 5 ianuarie 2021.

Modalități de plată

Reamintim faptul că plata tuturor impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului local se poate face la ghișee în numerar sau cu cardul, atât la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale (bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11), cât şi la centrele de cartier situate astfel:

– Tătărași, strada Vasile Lupu nr. 82, telefon 0232.277.310;

– Nicolina, strada Petre Țuțea nr. 2, telefon 0232.227.517;

– Păcurari, șoseaua Păcurari nr. 34, telefon 0232.276.787;

– Alexandru cel Bun strada Tabacului, nr. 1, telefon 0232.253.160;

– Frumoasa, bulevardul Poitiers nr. 20 – 22, telefon 0232.223.031;

– ghișeul din clădirea situată în șoseaua Națională nr. 43, telefon 0232.264.246.

Programul de lucru: de luni până vineri între orele 8.30 și 16.30, cu excepţia zilei de joi, când programul este între orele 8.30 și 18.30.

În contextul epidemiologic actual se recomandă ȋn continuare ca plata impozitelor şi taxelor locale să fie făcută online, fie prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online www.ghiseul.ro, fie prin e-commerce de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi, www.primaria-iasi.ro, meniul Taxe Online.

Pe www.ghiseul.ro există două modalităţi de plată:

  1. plata fără autentificare: nu sunt necesare date de acces, pot fi plătite doar taxele şi impozitele al căror cuantum este deja cunoscut;
  2. plata cu autentificare: sunt necesare date de acces (utilizator şi parolă); datele se pot obţine online, prin completarea formularelor şi a datelor unui card bancar valabil al contribuabilului.

Autentificarea pe www.ghiseul.ro se face direct pe site.

Pentru plata de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi, www.primaria-iasi.ro, meniul Taxe Online, se transmite o cerere la sediul central al instituţiei sau la informatii@primaria-iasi.ro. Cererea trebuie să fie ȋnsoţită de copia cărţii de identitate, adresa de e-mail şi numărul de telefon. Ulterior vor fi expediate prin e-mail datele de autentificare (utilizator şi parolă).

Plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi văzute accesând adresa www.primaria-iasi.ro -> Transparență -> Acte de interes public -> Conturile IBAN ale Municipiului Iași valabile în anul 2020.

Marius GAVRILESCU

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here