Toate proiectele înscrise de UAIC la competiția FDI 2022 au fost aprobate pentru finanțare

0
58

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a obținut o finanțare de peste 2,2 milioane de lei la competiţia de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2022, organizată de Ministerul Educației prin Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). Toate cele șapte proiecte propuse de UAIC au fost aprobate:
Educație pentru o societate echitabilă;
Internaționalizare prin susținerea mobilității academice și a capacităților de implicare în rețele europene de cercetare;
Conservarea ex situ a unor specii de plante de interes comunitar pentru valorificare sustenabilă și educație ecologică în Grădina Botanică din Iași;
Susținerea ecosistemului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților Universității A. I. Cuza Iași;
Etică și deontologie universitară la UAIC – integritate în activitatea academică prin formarea continuă a personalului didactic;
Cercetare de excelență în datarea radiometrică a descoperirilor arheologice;
Dezvoltarea relațiilor interinstituționale și a parteneriatelor cu mediul economico-social prin corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră.
La competiția FDI 2022, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut, prin cele 7 proiecte aprobate, o finanțare de 2.223.900 lei, cu peste 200.000 de lei mai mult față de cea obținută anul trecut.
Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) are ca scop susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităților de stat din România, finanțate din bugetul Ministerului Educației, în vederea creșterii capacității instituționale și îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior. În acest sens, FDI urmărește finanțarea proiectelor de dezvoltare realizate de universități care se încadrează în 7 domenii strategice:
Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților;
Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități
Domeniul 7: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră.
Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

52 − 50 =