UAIC oferă peste 12.000 de locuri la admiterea 2022

0
64

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) scoate la concurs 12.075 de locuri pentru admiterea din iulie, dintre care 7778 de locuri la studii universitare de licență și 4297 de locuri la studii universitare de master. Absolvenții de liceu au la dispoziție 4214 locuri la buget și 3564 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 107 locuri sunt alocate pentru absolvenți de licee din în mediul rural, 30 pentru etnici romi, 30 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială și 15 pentru candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități.
Pentru admiterea la studii universitare de master sunt scoase la concurs 2450 de locuri fără taxă și 1847 de locuri cu taxă.
Înscrierile vor avea loc în perioada 11-16 iulie și vor putea face atât la sediul Universității cât și online, pe platforma inscriere.uaic.ro (https://eadmitere.uaic.ro). Tinerii care intenționează să susțină admiterea la programele de studii de licență sau masterat organizate de UAIC se pot preînscrie online, începând cu data de 4 aprilie 2022, pe platforma inscriere.uaic.ro (https://eadmitere.uaic.ro). Preînscrierea oferă candidaților oportunitatea de a se familiariza din timp cu procesul de admitere și elimină necesitatea deplasării până la sediul UAIC pentru depunerea documentelor.
Oferta de admitere a UAIC pentru anul 2022 cuprinde 207 programe de studii, 83 pentru studii de licență și 124 pentru studii de master. La majoritatea facultăților, admiterea pentru studii de licență se va realiza exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Cinci facultăți iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat. Candidații la domeniul Educație Fizică și Sport vor susține o probă sportivă la alegere, care va avea o pondere de 60% în media finală de admitere.
Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorității facultăților, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul va avea o pondere de 40%. În cazul Facultății de Drept, media examenului de licență va avea o pondere de 50%, media anilor de studii 25% și tot 25% nota obținută în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii de intenție şi CV.
Oferta de admitere a UAIC pentru anul 2022 include 27 de specializări în limbi străine, 6 la studii de licență și 21 la studii de master. Candidații români de pretutindeni din Republica Moldova pot studia și în cadrul Extensiunilor UAIC din Bălți și Chișinău, unde au la dispoziție șase programe la studii de licență și patru programe la studii de master. De asemenea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în anul 2022, concurs de admitere și la filialele din Focșani și Botoșani.
Laureații olimpiadelor școlare și ai concursurilor naționale și internaționale au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere. Detalii sunt disponibile aici: https://admitere.uaic.ro/admitere-licenta/lista-olimpiadelor-scolare/
Aida POPA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 9 = 1