Ultima gaselnita a statului: regulile pentru firmele cu angajati care lucrează de acasă. Ce prevede legea telemuncii

0
69

Societățile, care angajează, de exemplu, IT-iști, sau alți specialiști care lucrează de la distanță, vor avea de respectat o serie de reguli privind activitatea de telemuncă, un concept introdus printr-o nouă lege adoptată miercuri de Parlament.

Legea, care reglementează activitatea de telemuncă, definește telemunca astfel:

„Forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor”.

Parlamentul a eliminat o limitare a telemuncii la contractele cu normă întreagă, așa cum era prevăzută în proiectul de lege ințiat de Guvern, notează StartupCafe.ro. Astfel, telemunca va fi reglementată și pentru contractele cu timp parțial de lucru (part-time). Modificarea a fost cerută de Consiliul Economic și Social.

Potrivit legii, angajații care desfășoară activități de telemuncă se numesc telesalariați.

Ce angajați sunt vizați de legea telemuncii

Angajații care s-ar putea încadra în activitatea de telemuncă, ce implică tehnologia informației, sunt: programatorii, content marketerii, specialiștii în SEO (optimizarea site-urilor pe motoarele de căutare), specialiști în social media etc. Lia Olguța Vasilescu spune, însă, că legea privind telemunca nu se va aplica video-chat-urilor, care sunt ilegale.

Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de președinte și apoi publicată în Monitorul Oficial.

Ce cuprinde contractul de telemuncă

Telesalariații, așa cum sunt numiți angajații care desfășoară activități de telemuncă, își organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul, așa cum prevede contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.

Potrivit legii, angajatorul este îndreptățit să verifice activitatea telesalariatului. În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă trebuie să conțină, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, următoarele:

 1. a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 2. b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 3. c) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;
 4. d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
 5. e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 6. f) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8;
 7. g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă a materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
 8. h) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 9. i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
 10. j) condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

Care sunt obligațiile angajatorului privind securitatea și sănătatea în muncă a telesalaritului

Angajatorul are următoarele obligaţii specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă a telesalariatului:

 1. a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
 2. b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
 3. c) să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare:

la angajare,

la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă,

la introducerea unui nou echipament de muncă,

la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

Care sunt obligațiile telesalariatului

Telesalariatul are următoarele obligaţii:

 1. a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi la condiţiile existente la locurile desfăşurării activităţii de telemuncă şi să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă ori în vederea cercetării evenimentelor;
 2. b) să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la locurile în care desfăşoară activitatea de telemuncă;
 3. c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea şi sănătatea sa;
 4. d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;
 5. e) să respecte regulile specifice şi restricţiile stabilite de către angajator cu privire la reţele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziţie.

Amenzi aplicate pentru telemuncă

Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:

nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea telemuncii, referitoare la obligaţia de a prevedea în mod expres în contractul individual de muncă sau în actul adiţional la acesta prestarea unei activităţi în regim de telemuncă, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană;

cu amendă de 5.000 lei, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă fără respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din lege (Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă a părţilor şi se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou angajat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent).

5000 lei, amendă, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) – inexistența acordului în scris al telesalariatului cu normă întreagă pentru  efectuarea de muncă suplimentară.

5.000 lei amendă pentru încheierea contractului individual de muncă fără stipularea clauzelor enumerate mai sus, pentru contractul de telemuncă.

amendă de 2.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 7 lit. a) din lege – obligaţia angajatorului de a asigura mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel.

2.000 de lei amendă pentru nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) referitoare la obligaţia angajatorului de a instala, verifica şi întreţine echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel.

amendă de 2.000 de lei pentru încălcarea de către angajator a obligațiilor de la art. 7 lit. c) din lege,  referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualiza

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here