Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași scoate la concurs aproape 12000 de locuri la admiterea din iulie 2021

0
66

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) scoate la concurs, pentru sesiunea de admitere din iulie, 7687 de locuri pentru admiterea la studii universitare de licență și 4267 de locuri pentru admiterea la studii universitare de master. Absolvenții de liceu au la dispoziție 4219 locuri la buget și 3468 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 107 locuri sunt pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 22 pentru etnici romi și 15 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială.

Pentru admiterea la studii universitare de master sunt scoase la concurs 2533 de locuri fără taxă și 1734 de locuri cu taxă.

La toate cele 15 facultăți ale UAIC, înscrierile la admitere au loc în perioada 12-17 iulie 2021, iar selecția candidaților și afișarea rezultatelor în perioada 19-21 iulie. Candidații au posibilitatea de a se înscrie online, la adresa inscriere.uaic.ro, sau prin depunerea dosarului la sediul facultăților, în unele cazuri cu o programare prealabilă.

De asemenea, până la data de 11 iulie, tot pe platforma inscriere.uaic.ro se organizează sesiunea de preînscriere, unde tinerii care intenționează să susțină concursul de admitere la programele de studii de licență sau masterat organizate de UAIC au posibilitatea completării online a fișei de preînscriere și a dosarului de concurs.

Oferta de admitere a celor 15 facultăți ale UAIC pentru anul 2021 cuprinde peste 200 de programe de studii, 85 pentru studii de licență și 120 pentru studii de master.   27 dintre aceste programe de studii se vor desfășura în limbi străine

La majoritatea facultăților, admiterea la studii de licență se va realiza exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Șase facultăți iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat.

Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorității facultăților, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul va avea o pondere de 40%. În cazul Facultății de Drept, media examenului de licență va avea o pondere de 50%, media anilor de studii 25% și tot 25% nota obținută în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii de intenție şi a CV-ului.

Pentru programele în limbi străine, candidații vor susține o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test/interviu de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii de predare a programului sau vor echivala certificate recunoscute de Ministerul Educației.

Oferta de admitere pentru românii de pretutindeni cuprinde 647 de locuri pentru studiile universitare de licență (619 locuri la buget și 28 de locuri la taxă) și 386 de locuri pentru studiile universitare de master (342 de locuri fără taxă și 44 de locuri cu taxă). Candidații români de pretutindeni vor fi admiși la studii universitare de licență pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind 100% media anilor de studii liceale, în limita locurilor alocate. Pentru admiterea la studii universitare de master, selecția candidaților se va realiza conform condițiilor stabilite de fiecare facultate pentru candidații români, probele de concurs urmând a se vor susține la facultăți.

Candidații românii de pretutindeni din Republica Moldova au posibilitatea de a se înscrie și la extensiunile UAIC din Bălți și Chișinău, doar pentru programele de studii autorizate să funcționeze la aceste extensiuni. Înscrierile se fac la sediile extensiunilor, respectiv Universitatea Alecu Russo din Bălți (str. Pușkin 28, bloc 4, Aula 408) și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Kinetoterapie (str. Andrei Doga nr. 22) sau online la adresa extensiune@uaic.ro.

Mai multe informații despre admiterea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt publicate pe site-ul admitere.uaic.ro.

Aida POPA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here