Vaduve cu tatele in corset, pomeniri fara bauturi alcoolice si acces pe baza de legitimare în cimitirele ieşene

0
64

Conducerea SC Servicii Publice Iasi le-a pus gand rau celor care detin locuri de veci in cimitirele iesene sau care au rude ce-si odihnesc somnul de veci. Astfel, imediat ce consilierii locali vor aproba noul Regulament privind funcţionarea şi administrarea celor 5 cimitire publice din Iasi, accesul catre rudele defuncte va fi grav restrictionat. Prevederile acestui regulament stabilesc că cimitirele nou înfiinţate se vor amplasa de regulă în afara localităţii şi numai acolo unde nivelul apelor subterane este la o adâncime de minim 2 metri. Distanţa minimă admisă între zonele protejate şi gardul care delimitează cimitirul va fi de 100 metri. Totodată, cimitirele se împrejmuiesc cu gard care se va dubla cu o perdea de arbori, între morminte şi gardul cimitirului asigurându-se o zonă liberă de 3 metri. Locurile de înhumare din cimitirele ieşene vor fi atribuite în folosinţă pentru o perioadă de 7 ani sau pe termen nelimitat, cetăţenilor majori cu domiciliul stabil în Municipiul Iaşi şi care nu mai deţin în concesiune un alt loc de înhumare. Se va putea atribui cu titlu gratuit loc de înhumare beneficiarilor prevederilor legilor speciale. La rândul său, primarul poate dispune atribuirea locurilor de înhumare pentru o perioadă de 7 ani pentru înhumarea persoanelor decedate neidentificate, nerevendicate sau fără întreţinători legali prin serviciile specializate ale Primariei Iaşi , respectiv Direcţia de Asistenţă Comunitară. La expirarea termenului de folosinţă a locului de înhumare, concesionarul are drept de preemţiune, iar în caz de deces al concesionarului, are drept de preemţiune moştenitorul legal sau testamentar. Încetarea efectelor concesionării, respectiv încetarea dreptului de folosinţă asupra locului de înhumare are loc la expirarea perioadei de concesionare a locului de înhumare, prin renunţarea expresă, în scris, a titularului la concesiune în favoarea proprietarului de drept, în cazul în care titularului i se concesionează un alt loc de înhumare, în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locului de înhumare şi a lucrărilor funerare sau pentru neplata tarifului de întreţinere pentru cimitir pe o perioadă mai mare de 3 ani. În cimitirele ieşene pot fi înhumate persoanele decedate, indiferent de religie, categorie socială sau profesională iar transportul cadavrelor se va efectua cu autovehicule special amenajate, cu respectarea normelor sanitar-antiepidemice iar în capelele mortuare se interzice depunerea persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase. Decedaţii neidentificaţi şi nerevendicaţi de aparţinători, după perioada de 7 ani pot fi deshumaţi de către administratorul cimitirelor publice şi osemintele lor pot fi depuse în locuri special amenajate, în osuare, locul de înhumare rămas astfel liber urmănd a fi reatribuit.

sexy cimitir
Accesul în perimetrul cimitirului se face potrivit programului stabilit şi afişat la administraţia cimitirelor. În afara programului de acces în incinta cimitirului, stabilit de către administratorul cimitirelor publice, nici o persoană nu are drept de acces sau de staţionare în incinta cimitirelor cu excepţia zilelor de sărbătoare religioasă când au loc anumite ritualuri religioase sau a persoanelor care veghează defunctul înainte de înhumare, după caz. Se interzice intrarea în cimitir a persoanelor în stare de ebrietate, a cerşetorilor şi a vânzătorilor ambulanţi. De asemenea, se interzice intrarea în cimitire a persoanelor care au ţinute indecente, a consumului de băuturi alcoolice şi formarea de grupuri zgomotoase cu ocazia diferitelor ritualuri de pomenire. sexy in cimitir1

In scopul menţinerii ordinii şi prevenirii faptelor reprobabile, toţi cetăţenii care intră sau se află în incinta cimitirelor sunt obligaţi să se legitimeze la cererea persoanelor abilitate în acest scop. Părăsirea sau menţinerea în stare de neângrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare concesionate va duce la retragerea dreptului de folosinţă. În cazul neachitării tarifului de intreţinere, pe o perioadă mai mare de 3 ani consecutivi şi dacă după somaţia scrisă înaintată cu confirmare de primire sau anunţul în presă, concesionarul nu se prezintă la administraţia cimitirului şi nu achită obligaţiile asumate prin prezentul regulament, de asemenea, locul de înhumare va putea fi reatribuit. În cazul în care în locurile aflate în situaţiile descrise mai sus, se află înhumaţi, osemintele vor fi încredinţate prin acceptarea expresă a noului concesionar cu obligaţia de a le menţine pe loc şi a păstra înscrierea numelui defunctului pe monument sau cruce. În cazul în care noul concesionar nu respectă această condiţie va pierde şi el dreptul la concesiune a locului respectiv.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here