21 de dosare penale si amenzi de peste 1 milion de lei, aplicate pentru exploatarea ilegala a agregatelor minerale

0
73

In ultimele două luni s-au deschis 21 de dosare penale și s-au aplicat amenzi în valoare de peste 1 milion de lei pentru exploatarea ilegală a agregatelor minerale a malurilor, a luncilor și a teraselor cursurilor de apă, nereguli constatate în 7 județe (Caraș-Severin, Timiș, Mehedinți, Neamț, Argeș, Giurgiu și Ilfov), unde au fost efectuate, până în acest moment, acțiunile de control.

Din totalul obiectivelor controlate până la această dată, la 35% dintre acestea s-au constatat încălcări ale legislației în vigoare. Este vorba despre activități miniere de exploatare a nisipului și a pietrișului desfășurate fără acte de reglementare sau în afara perimetrelor de exploatare sau activități care nu respectau metodele de exploatare și/sau alte abateri. În urma actelor de control s-au dispus măsuri de remediere și revenire la cerințele impuse de legi, avize și autorizații emise de către instituțiile competente implicate.

Sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, echipele mixte ale inspectorilor din cadrul Administrației Națională „Apele Române” (și ai Administrațiilor Bazinale de Apă), împreună cu cei ai Gărzii Naționale de Mediu și ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale au desfășurat acțiuni integrate de inspecție și de control, în perimetrele de exploatare a agregatelor minerale din peste 100 de locații și/sau perimetre de exploatare a agregatelor minerale. Acțiunile au vizat activitatea de exploatare din albiile minore și terasele râurilor Mureș, Timiș (cu afluent Bistra), Nera, lunca fluviului Dunărea cu afluent Topolnița, Moldova, Cracău, Siret, Bistrița, Neamț (Ozana), râul Târgului, Râul Doamnei, Argeș, Ialomița și cursul pârâului Pasărea.

La această oră, acțiunile de inspecție și de control continuă și în alte județe.  Ele se derulează în baza „Planului comun de măsuri BALASTIERA 2020 pentru prevenirea și combaterea fraudelor în domeniul exploatării agregatelor minerale”  elaborat de către Agenția Naționale pentru Resurse Minerale și Inspectoratul General al Poliției Române, cu participarea Administrației Naționale „Apele Române” și a Gărzii Naționale de Mediu.

Din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, participă 25 de inspectori de la 8 Administrații Bazinale de Apă (Olt, Mureș. Banat, Someș-Tisa, Siret, Prut-Bârlad, Buzău-Ialomița, Jiu) care efectuează controale încrucișate (în alte bazine hidrografice decât cele din care provin), fiind asigurată, în acest fel, implementarea unor practici unitare și transparente de control și inspecție.  Ei acționează în cadrul echipelor mixte de control pentru identificarea tuturor acelora care desfășoară activități în domeniul exploatării agregatelor minerale, iar cei care încalcă legea sunt aspru sancționați. Sunt efectuate filmări cu drona pentru identificarea perimetrelor de exploatare a agregatelor minerale, astfel încât acestea să nu depășească suprafața stabilită prin actele de reglementare din domeniul gospodării apelor. Inspectorii aplică la fața locului măsuri urgente pentru remedierea situației, care urmăresc, înainte de toate, revenirea la cerințele prevăzute de legislația din domeniul gospodăririi apelor. 

Încă de la începutul mandatului său, ERVIN MOLNAR, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), a solicitat corpului de inspectori al ANAR demararea unui program intensiv de creștere a frecvenței controalelor și înăsprire a amenzilor aplicate tuturor celor care desfășoară activități ce încalcă prevederile legale din domeniul gospodăririi apelor.

Precizăm faptul că resursele minerale reprezintă un bun public al statului, administrat de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), care nu pot fi extrase și valorificate ulterior ca substanțe minerale utile decât în baza unor acte de reglementare (licențe, permise) și/sau a unor contracte de concesiune, acordate/semnate între operatorii economici de către ANRM, în condițiile stabilite de către legislația în vigoare. Exploatarea resurselor minerale trebuie realizată totodată în baza unor documentații de avizare/autorizare, respectiv avize/autorizații, acorduri emise de către autoritățile competente ale statului (Administrația Națională „Apele Române”, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Arii Protejate).

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here