Adomnitei acuzat de fals intelectual. Fina primarului Nichita, retinuta pentru 24 de ore, alaturi de doua subalterne ale lui sefului CJ

0
74

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de astazi, 7 mai  2015, a inculpaților Cristian Adomnitei, presedintele CJ Iasi, Teodora Jinga, director in cadrul CJ, Carmen Irimescu, sef serviciu CJ si Letitia Popa, administrator SC si fina a primarului Gheorghe Nichita.

Va prezentam integral comunicatul DNA:

JINGA CRISTINA TEODORA, director executiv al Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

– fals intelectual, în formă continuată,

– instigare la fals intelectual, in formă continuată.

IRIMESCU CARMEN INGRID, șef al Serviciului Proiecte si Parteneriate din Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

– fals intelectual, în formă continuată,

– complicitate la fals intelectual.

POPA LETIȚIA ELENA, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– instigare la abuz în serviciu daca funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

– complicitate la fals intelectual, în formă continuată,

– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

ADOMNIȚEI CRISTIAN MIHAI, președintele Consiliului Județean Iași, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– favorizarea făptuitorului,

– fals intelectual.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

În luna august 2013, la nivelul Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași, a fost redactat caietul de sarcini în scopul achiziției prin procedura „ cerere de ofertă” de servicii de tipărire materiale de promovare a județului Iași, contractul fiind adjudecat de societatea comercială administrată de inculpata Popa Letiția Elena și semnat la 27 septembrie 2013.

Durata maximă de execuție a contractului de servicii era de 3 luni de la data semnării, în caz de executare cu întârziere, prestatorul putând fi obligat la plata de penalități de 0,1% (pe fiecare zi de întârziere) din contravaloarea serviciilor rămase de executat.

Pentru ca acest contract să fie atribuit firmei pe care o administra, inculpata Popa Letiția Elena a întocmit și utilizat documente false, (cv-urile unor angajați), pentru a crea aparența îndeplinirii criteriilor de admisibilitate și conformitate a ofertei, depunând apoi toate aceste înscrisuri la autoritatea contractantă Consiliul Județean Iași.

În acest mod, inculpata Popa Letiția Elena i-a determinat, cu intenție, pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor să atribuie, fără vinovăție și fără a avea cunoștință de caracterul fals al înscrisurilor depuse, contractul firmei sale, în condițiile în care oferta ar fi trebuit să fie respinsă, din cauza neîndeplinirii cerințelor minimale ale caietului de sarcini. Astfel, s-a produs o vătămare a intereselor legale ale celuilalt ofertant și s-a obținut un folos necuvenit pentru societatea administrată de inculpata Popa Letiția Elena.

Potrivit documentației de atribuire, ofertei depuse de societate și contractului încheiat ulterior, serviciile de tipărire materiale de promovare a județului Iași ar fi trebuit să constea în:

-realizarea (concepție și design) a unui catalog de prezentare a județului Iași în limba română și în limba engleză și tipărirea acestuia în 1000 de exemplare, servicii în valoare de 169.000 lei,

-tipărirea unei broșuri, bilingve, cu proiectele Consiliului Județean Iași, în 1000 de exemplare, servicii în valoare de 16.700 lei,

-tipărirea unui calendar de evenimente al Județului lași, corespondent anului 2014, în 1000 de exemplare, servicii în valoare de 8400 lei,

-tipărirea unor mape de prezentare a județului lași, în 1000 de exemplare, servicii având o valoare de 8.400 lei,

-tipărirea unor hărți turistice ale județului lași, în 5000 de exemplare, servicii având o valoare de 42.000 lei,

-realizarea unor magneți, 300 de bucăți, având o valoare de 3300 lei,

-realizarea (concepție și execuție) unui film de prezentare al județului lași și imprimarea acestuia în 1000 de exemplare DVD, însoțite de carcasă, servicii având o valoare de 27.000 lei,

-furnizarea a 2 bucăți suport broșuri, cu o valoare de aproximativ 1.700 lei,

-furnizarea a 200 stick-uri USB, tip business – card, personalizate, cu o valoare de 5.960 lei,

-furnizarea unui număr de 2.000 de pixuri metalice și de plastic, personalizate, cu valoare de 18.000 lei,

-realizarea unui număr de 6.000 de sacoșe de carton și de plastic, personalizate, cu o valoare de 29.000 lei,

-o prezentare în format ”PowerPoint” a proiectelor județului Iași, în limba română și în limba engleză, cu o valoare de 5.622 lei.

În data de 19 decembrie 2013, între Consiliul Județean lași și societatea administrată de inculpata Popa Letiția Elena a fost încheiat un procesul verbal de predare-primire, în cuprinsul căruia s-a consemnat predarea, către autoritatea contractantă, a unui număr inferior de repere, față de cel prevăzut în contract (respectiv 11 din cele 16 repere), nefiind predate si primite:

– albumele de prezentare,

– broșurile

– DVD-urile cu filmul de prezentare a județului Iași

– machetele cu proiectul conceperii și design-ului acestora

Reperele nepredate au valoare totală, conform contractului, de 213.005,71 lei.

În luna decembrie 2014, pentru ca inculpata Popa Letiția Elena să poată încasa, în mod nelegal, plata acestor bunuri pe care nu le livrase și, totodată, să nu poată fi obligată la plata penalităților, inculpata Jinga Cristina Teodora, în calitate de director executiv al Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, cunoscând faptul că nu fuseseră livrate reperele respective, cu intenție:

– a determinat, membrii comisiei de recepție din care făcea parte și inculpata Irimescu Carmen Ingrid, să semneze un proces verbal de recepție antedatat 07.01.2014, în cuprinsul căruia s-a menționat, în mod nereal, faptul ca fuseseră livrate, la data de 19 decembrie 2013, și reperele lipsă, respectiv 1000 albume de prezentare a județului Iași, 1000 broșuri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a județului Iași (o bucata), machetele cu proiectul conceperii și design-ului albumelor de prezentare a județului Iași,

-a semnat mai multe documente, activități ce au avut ca urmare producerea unui prejudiciu în cuantum de 213.005,71 lei județului Iași, la care se adaugă contravaloarea penalităților în cuantum de 1% pe zi, prin plata nelegală a sumei respective din bugetul unității administrativ teritoriale, și obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru firma respectivă.

De menționat este că inculpata Irimescu Carmen Ingrid, în calitate de șef al Serviciului Parteneriate și Proiecte din cadrul Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, cunoscând că reperele respective nu fuseseră livrate autorității contractante, a semnat cu bună știință documentul de efectuare a recepției, antedatat 07.01.2014, precum și alte acte, având ca urmare producerea prejudiciului menționat mai sus.

Mai mult, în anul 2015, pentru a ascunde faptele comise și a împiedica tragerea sa și a celorlalte persoane implicate la răspundere penală, a semnat centralizatorul intrărilor și al ieșirilor de materiale de promovare aferente contractului respectiv, în cuprinsul căruia a atestat, în mod nereal, faptul că la data de 19.12.2013, firma inculpatei Popa Letiția Elena livrase toate reperele prevăzute în contract, faptul ca un număr de 52 albume de prezentare fuseseră distribuite la diverse evenimente și faptul că la data de 11.02.2015, un număr de 948 albume fuseseră restituite societății respective.

În ziua de 08 martie 2015, inculpata Irimescu Carmen Ingrid le-a ajutat pe inculpata Jinga Teodora și o altă persoană, prin punerea la dispoziție a apartamentului său, să semneze, în condiții de confidențialitate, un proces verbal, antedatat 11.02.2015, în cuprinsul căruia s-a atestat, în mod mincinos, restituirea către firmă a celor 948 albume de prezentare a județului Iași, în vederea actualizării gratuite a acestora cu date și fotografii privind Aeroportul Internațional Iași.

Concret, deși bunurile menționate mai sus nu au fost predate Consiliului Județean Iași decât scriptic, inculpatele Jinga Cristina Teodora si Irimescu Carmen Ingrid au efectuat demersuri pentru a crea aparența recepționarii tuturor reperelor prevăzute in contract, astfel încât să poată fi efectuată plata către firma inculpatei Popa Letiția Elena.

În perioada martie-aprilie 2015, inculpatul Adomniței Cristian Mihai în calitate de președinte al Consiliului Județean Iași și de ordonator principal de credite, cu intenție directă, le-a ajutat pe inculpatele Jinga Teodora și Irimescu Carmen Ingrid, în urma unei înțelegeri prealabile cu acestea, pentru a se evita descoperirea infracțiunilor pe care acestea le comiseseră și tragerea lor la răspundere penală.

În acest sens, în contextul unei misiuni de audit declanșate cu privire la executarea acestui contract, inculpatul a efectuat demersuri menite:

– să amâne finalizarea misiunii de audit,

– să creeze aparența că toate materialele prevăzute în contract fuseseră predate în termenul stabilit, inclusiv faptul că un număr de 948 albume fuseseră restituite firmei pentru a fi modificate,

– să creeze timpul necesar pentru ca societatea inculpatei Popa Letiția Elena să realizeze și să predea efectiv albumele pe care nu le predase niciodată Consiliului Județean.

Aceste demersuri s-au concretizat prin exercitarea, de către inculpatul Adomniței Cristian Mihai, a unor acte de intimidare îndreptate împotriva auditorilor pe care i-a pus în ipostaze umilitoare, reproșându-le modalitatea de efectuare a auditului, precum și faptul că s-au deplasat la sediul firmei administrată de inculpata Popa Letiția Elena, fără aprobarea sa.

De asemenea, inculpatul a refuzat să sesizeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la frauda comisă, deși i s-a adus la cunoștință, în mod detaliat, modalitatea de comitere a acesteia și i s-a solicitat, în mod expres, să sesizeze organele de urmărire penală. În schimb, acesta a preferat să se implice activ în acoperirea cu acte false a faptelor comise.

Astfel, în cursul lunii martie 2015, inculpatul Adomniței Cristian Mihai a semnat un proces verbal, datat 11.02.2015, prin care atesta, în mod mincinos, faptul ca la data respectivă, cele 948 albume de prezentare a județului Iași au fost restituite de către Consiliul Județean Iași societății comerciale respective, în vederea actualizării gratuite a acestora.

În același sens, inculpatul Adomniței Cristian Mihai, a refuzat să avizeze formularul de constatare și raportare a iregularităților întocmit de către Serviciul Audit Public Intern și le-a solicitat expres auditorilor să modifice constatările din cuprinsul acestui document, precizându-le totodată să întocmească un altul, cu același număr de înregistrare, care să nu conțină referiri la acel prejudiciu, în cuantumul respectiv.

Inculpaților Jinga Cristina Teodora, Irimescu Carmen Ingrid, Popa Letiția Elena și Adomniței Cristian Mihai li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând să fie prezentați, la data de 8 mai 2015, Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. (FOTO BZI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here