Asistenta personalizata pentru absolventii de liceu – promotia 2018, pentru gasirea unui loc de munca

0
55

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Iaşi aduce la cunoştinţa absolvenţilor promoţiei 2018, interesati în găsirea unui loc de muncă, faptul că se pot înregistra la Serviciului Public de Ocupare (SPO), printr-o cerere scrisă, în termen de 60 de zile de la absolvire, pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui job dar și de facilitățile financiare prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Termenul de 60 de zile se calculează începând cu data absolvirii studiilor (nu de la data susţinerii examenului de bacalaureat),  iar pentru absolvenții care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, aceştia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă (dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ).

Depăşirea termenului de 60 de zile atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj, însă, absolvenții au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiind de celelalte servicii gratuite care să-i sprijine în găsirea unui loc de muncă.

În scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii promoției 2018 pot participa la programe gratuite de formare profesională, informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare oferite la încadrarea în muncă sau indemnizaţie de şomaj.

Indemnizația de șomaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum este de 250 lei.

De asemenea, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie în cuantum de 1.500 de lei.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 6 =