Centrul medico-social de la Podu Iloaiei va fi preluat de către Consiliul Județean

0
66

Unitățile de asistență medico-socială înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din orașe care au mai mult de 5.000 de locuitori vor putea trece în administrația și finanțarea consiliilor județene. Condiția este ca atât consiliile locale cât și cele județene să decidă de comun acord acest lucru.
În acest sens, Guvernul a adoptat ieri, o ordonanță de urgență de modificare a OUG nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local.
Până în prezent, prevederea se aplica doar unităților de asistență medico-socială din orașele cu mai puțin de 5.000 de locuitori.
”Măsura propusă are în vedere asigurarea finanțării necesare funcționării unităților de asistență medico-socială de către consiliile județene.
Beneficiarii serviciilor acordate în unitățile de asistență medico-socială sunt persoane cu afecțiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, cu o situație socială precară, aflate în imposibilitatea de a-și dezvolta propriile capacități și competențe pentru integrare social.” se menționează în documentul Guvernului.

În județul Iași, singura unitate medico-socială care se înscrie în prevederile noii ordonanțe este cea de la Podu Iloaiei. Încă din luna iulie, Consiliul Local al orașului a solicitat Consiliului Județean, prealuarea acesteia, motivând lipsa resurselor financiare pentru administrare și plata angajaților.
”Cunoaștem problema de la Podu Iloaiei, s-a încercat preluarea Unității medico-sociale de acolo în administrarea Consiliului Județean, așa cum s-a întâmplat cu cele de la Răducăneni și Bivolari, însă, legislația nu a permis până acum acest lucru. Pentru că știm foarte bine care sunt problemele și necesitatea preluării cât mai urgente, vom începe demersurile pentru ca această unitate medico-socială să fie transferată către C.J. Am discutat deja cu domnul primar și în cel mai scurt timp unitatea va trece sub administrarea noastră. Atât Consiliul Județean cât și Consiliul Local vor emite hotărâri pentru prealuarea, respectiv transferul acestei unități medico-sociale” a precizat Maricel Popa, Președintele Consiliului Județean Iași.
Conform ordonanței emise ieri, Consiliul Județean va aproba, prin hotătâre, regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică, precum și numărul de personal și bugetul unității preluate.
Totodată, CJ va asigura cheltuielile de personal precum și cheltuielile pentru hrană, bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării unității medico-sociale, reparații, consolidări, dotări. Excepție vor face cheltuielile de personal aferente medicilor și asistenților medicali, care, vor fi plătite din fondul național unic de asigurări de sănătate pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical, conform Legii 17/2000 actualizată.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here