Cote ale unui dezastru anuntat! Jumatate din barajele din Moldova nu sunt autorizate

0
71

În perioada 9-10 mai 2019, Comisia teritorialǎ de avizare a documentaţiilor de evaluare a stǎii de siguranţǎ în exploatare a barajelor de categorie C şi D pentru ZONA MOLDOVA s-a întrunit într-o şedinţă de lucru la Iași. Au fost supuse analizei documentaţiile tehnice de expertiză pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare pentru un număr total de 25 lucrări, dintre care 21 lucrări au fost autorizate, iar 4 lucrări au fost amânate, pentru a fi aduse completări la documentaţii.

În Registrul Național al Barajlor din România (REBAR) sunt inventariate 615 de lucrări pentru zona aferentă Comisiei Teritoriale de avizare Moldova (baraje de retenție, iazuri de decantare, depozite de deșeuri, lucrări hidrotehnice speciale) aflate sub incidența legislaţiei specifice domeniului siguranţei barajelor.

În ședințele comisiei, de la înființara din 2004 până în prezent au fost analizate 344 documentații de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D, ceea ce reprezintă un procentaj de 55,9 % lucrari autorizate.

În cazul micilor baraje, dintr-un total de 615 obiective, 44,1% sunt, încă, neautorizate. Obiectivele neautorizate sunt deţinute, de regulă, de societăţi aflate în insolvenţă, diferite alte entităţi comerciale private (societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale etc.) şi au termen de conformare permanent. O situație deosebită se înregistrează în cazul autorităților locale, cu dificultăți în asigurarea resurselor financiare și umane necesare administrării în siguranță a acestor baraje.

În urma acţiunilor de verificare şi control în teren a acumulărilor din categoriile de importanţă C şi D, efectuată prin echipele inspecţiilor bazinale şi teritoriale a apelor, s-a constatat faptul ca  unele acumulări sunt golite, fără luciu de apă şi chiar parţial dezafectate sau degradate si, totodata, lipsa fondurilor necesare finalizării unor lucrări de reabilitare, întreţinere, reparaţii, a construcţiilor hidrotehnice din cadrul obiectivelor verificate, dar şi pentru elaborarea documentaţiilor tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă.

Prin procesele-verbale de control, întocmite în cadrul acţiunii de inspecţie şi control, s-au dispus de reprezentanţii Inspecţiei Apelor din cadrul ANAR şi ai Administraţiilor Bazinale de Apă (ABA-uri) o serie de măsuri precum:

  • obţinerea autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă în exploatare;
  • realizarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere, atât la baraj, cât şi la echipamentele construcţiilor conexe, în vederea asigurării tranzitării viiturilor în cazul apelor mari, în condiţii de siguranţă.
  • executarea de lucrări de întreţinere şi curăţire de vegetaţie a părţilor componente ale barajelor, disipatoarelor de energie şi a canalelor de evacuare;
  • dezafectarea construcţiilor de pe baraje sau de lângă acestea, precum şi din cuvetele acumulărilor, acolo unde este cazul.

La nivelul ANAR s-a propus un plan de măsuri pentru o perioadă de timp de 2 – 3 ani, care să cuprindă programe de etapizare pentru fiecare acumulare în parte, prin care deţinătorii cu orice titlu să fie obligaţi să intre în legalitate, prin autorizarea barajelor şi să realizeze măsurile şi lucrările de punere în siguranţă a acestora.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here