Delgaz Grid: precizări referitoare la finanțarea lucrărilor de racordare la rețeaua de electricitate

0
34

Utilizatorii au dreptul de a opta între două modalități de finanțare a lucrărilor. Pentru limitarea efectelor pandemiei Covid 19, activitatea de relații cu clienții și preluarea cererilor de racordare se realizează exclusiv online.

 Una dintre consecințele cele mai importante ale modificării cadrului legislativ (Legea energiei electrice și normele de aplicare elaborate de ANRE) referitor la racordarea la rețelele de electricitate de interes public a noilor utilizatori privește modul de finanțare și realizare a lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare.

Pentru situațiile în care lungimea instalației de racordare este de până la 2.500 metri, Delgaz Grid are obligația, în condițiile reglementate de ANRE, de a finanța și realiza cele două categorii de lucrări pentru utilizatorii casnici care au depus cereri de racordare după data de 19.12.2020 și pentru utilizatorii noncasnici care au depus cereri de racordare după data de 30.07.2020.

Utilizatorii au dreptul de a opta între două modalități de finanțare a lucrărilor, dar, în același timp, au dreptul de a fi informați, astfel încât să decidă în cunoștință de cauză varianta pe care o consideră cea mai potrivită.

Astfel, în conformitate cu Ordinul ANRE 17/10.03.2021, cele două variante sunt:

  • finanțarea directă de către  Delgaz Grid, caz în care utilizatorul achită doar tariful pentru verificarea proiectului instalaţiei de utilizare şi punerea sub tensiune a acestei instalaţii;
  • finanțarea directă de către utilizator, prin încheierea de către acesta a unui contract cu un operator economic atestat ales, caz în care Delgaz Grid va rambursa ulterior utilizatorului costurile respective, în maximum 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare, în tranșe anuale egale. Suma rambursată nu va putea depăși valoarea lucrărilor specificată în Avizul tehnic de racordare emis de Delgaz Grid, calculată în funcție de indici specifici aprobați de ANRE, iar în cazul în care aceștia nu pot fi aplicați, în baza unui deviz de lucrări.

Pentru oricare dintre variante, termenul de punere în funcțiune a instalației de racordare este același, de maxim 90 de zile de la data obținerii acordului sau autorizației pentru executarea acesteia.

De asemenea, indiferent de varianta aleasă, costurile pentru proiectarea și execuția instalației de utilizare (interioare) sunt suportate de către utilizator.

În funcție de categoria de utilizator (casnic, noncasnic, prosumer) și de varianta de finanțare aleasă, etapele de parcurs și documentele necesare pot fi consultate pe website-ul delgaz.ro, secțiunea Racordare la rețea: https://delgaz.ro/energie-electrica/acces-sistem-distributie  

Informații suplimentare pot fi solicitate și pe mail la adresa: energie.electrica_iasi@delgaz-grid.ro

Pentru limitarea efectelor pandemiei Covid 19, activitatea de relații cu publicul, precum și preluarea cererilor de racordare la rețeaua de distribuție și emiterea avizelor se desfășoară exclusiv online.

Marius GAVRILESCU

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 7 = 12