Iasi, anul 2018 – 20% din scolile din judetul Iasi nu au toalete si apa potabila, iar cladirile sunt subrede

0
63

Mii de elevi din judetul Iasi vor incepe anul scolar 2018-2019 in scoli cu risc seismic, fara apa potabila si cu grupuri sanitare in fundul curtii.

În a doua jumătate a lunii august a fost programată o inspecție tematică prin care s-a urmărit verificarea aspectelor legate de stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ din judeţul Iaşi pentru începerea anului şcolar 2018-2019. Inspecţia a vizat verificarea stării clădirilor, a spaţiilor de şcolarizare şi a terenului aferent şcolii, desfășurarea demersurilor necesare pentru funcţionarea, în bune condiţii, a spațiilor destinate grupelor de preșcolari și clasei pregătitoare, obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, analiza relației cu autorităţile locale, precum și identificarea situaţiilor/problemelor deosebite care ar putea împiedica începerea, în bune condiţii, a anului şcolar 2018 – 2019.

Astfel, s-a constatat că igienizarea spațiilor de învățământ s-a efectuat în proporție de 100% în 202 unități școlare, iar în alte 19 unități era în curs de finalizare.

Combustibilul necesar pentru perioada rece a fost asigurat în proporție de 100% în majoritatea unităților, cu excepția câtorva unități școlare care au achiziționat doar 50%, dar care au alocate fondurile necesare achizițiilor restante (Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni, școlile gimnaziale din localitățile Sârca, Păușești, Moșna și Șcheia).

În acest moment putem afirma că există necesarul de manuale în toate unitățile de învățământ din județul Iași”, au dat asigurari responsabilii din cadrul ISJ Iasi.

40 de scoli fara apa, cu latrine in fundul curtii si pereti subrezi

La nivelul județului Iași, în anul şcolar 2018-2019, funcţionează un număr de 221 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică. 

În prezent, activitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Iaşi se desfăşoară în 1.470 clădiri, din care:

– 921 clădiri sunt destinate activităţilor cu elevii;

– 549 clădiri în care nu se desfăşoară activităţi cu elevii.

În urma monitorizării activității privind stadiul obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat s-au constat fapotul ca din cele 221 unități de învățământ cu personalitate juridică, 181 au autorizație sanitară de funcționare, iar  40 nu au autorizație sanitară de funcționare din cauze ce tin de faptul ca, fie sunt în derulare lucrări, fie nu există apă potabilă la nivelul comunei.

Motivul neacordării ASF:

 • Lipsă apă potabilă – Școala Gimnazială Popești, Hadâmbu, Poieni, Scânteia, Grajduri
 • Grupuri sanitare exterioare – Liteni, Erbiceni, Popești, Hadâmbu, Scânteia
 • Clădiri vechi – Școala Gimnazială Grajduri
 • Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu” Andrieşeni – autorizaţia a fost retrasa în anul 2016 în vederea remedierii unor deficienţe. În prezent, unitatea de învăţământ depune eforturi în vederea eliminării deficienţelor, în vederea reautorizării din punct de vedere sanitar
 • Şcoala Gimnazială Nr. 1 Comarna – unitatea de învăţământ se afla în proces de reabilitare
 • Şcoala Gimnazială „Ion Hăulică” Ipatele – unitatea de învăţământ a fost reabilitata, iar până în prezent nu a fost efectuată recepţia lucrărilor
 • Şcoala Gimnazială Răchiteni – clădirea unităţii de învăţământ necesita reabilitare

Astfel, 81,90% dintre școlile cu personalitate juridică dețin ASF.

10% dintre scoli nu detin autorizație de securitate la incendiu

Din totalul de 1.470 de clădiri ce aparţin unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Iaşi, 1.054 clădiri se supun procedurilor de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu. Dintre acestea, situaţia autorizaţiilor de securitate la incendiu este următoare:

 • Pentru 155 clădiri a fost obţinută autorizaţia de securitate la incendiu
 • Pentru 103 clădiri pentru care este obligatorie autorizaţia de securitate la incendiu, aceasta nu a fost obținută

Exemple:

 • Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași – la Corpul B au fost returnate documentele de către ISU Iaşi în vederea refacerii scenariului la incendiu
 • Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași – la extinderea realizată la această unitate de învăţământ nu s-a eliberat autorizația de securitate la incendiu, deși construcția este finalizată, deoarece trebuie construit un rezervor de apă care să asigure alimentarea instalației de stingere a incendiilor, iar compania de apă nu asigură debitul şi presiunea necesare
 • Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iași – la sala de festivități a colegiului este necesară efectuarea unor lucrări de reabilitare care să asigure îndeplinirea normativelor pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu
 • Şcoala Gimnazială „Aron Vodă” Aroneanu – au fost returnate documentele de către ISU Iaşi în vederea remedierii unor deficiențe
 • Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Mirceşti – au fost returnate documentele de către ISU Iaşi în vederea remedierii unor deficiențe
 • Pentru 796 clădiri nu este obligatorie obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

Astfel, un procent de 90,23% din clădirile în care se derulează proces educațional deţin autorizaţii de securitate la incendiu sau nu se supun obligativităţii obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu.

Scolile din 82 localitati, dependente de bugetele locale si de stat

Lista unităților de învățământ preuniversitar din județul Iaşi pentru care unitatea administrativ-teritorială a solicitat finanțare în vederea efectuării unor lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală I și II, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cuprinde în total 254 de obiective de investiții, pentru care s-a alocat de la bugetul de stat suma de 304.423.929,31 lei, în intervalul 2015-2019 pentru PNDL I și 2017-2020 pentru PNDL II.

Este vorba despre grădinițe și școli din Iași, Podu Iloaie, din comunele Alexandru I. Cuza, Aroneanu, Balş, Bălţaţi, Bivolari, Belcești, Butea, Cepleniţa, Ciorteşti, Ciurea, Costeşti, Ciohorăni, Cozmeşti, Coarnele Caprei, Comarna, Costuleni, Cotnari, Cristeşti, Dagâţa, Deleni, Dolheşti, Dumeşti, Erbiceni, Fântânele, Golăieşti, Gorban, Grajduri, Gropniţa, Grozești, Hărmăneşti, Heleşteni, Hârlău, Holboca, Horlești, Ion Neculce, Ipatele, Lespezi, Lungani, Mădârjac, Mironeasa, Miroslava, Mircești, Mogoşeşti, Mogoșești-Siret, Moţca, Moșna, Movileni, Oțeleni, Plugari, Popricani, Popești, Probota, Răchiteni, Răducăneni, Rediu, Româneşti, Roşcani, Ruginoasa, Schitu Duca, Scânteia, Scobinţi, Sineşti, Sireţel, Stolniceni-Prăjescu, Strunga, Şcheia, Șipote, Tansa, Tătăruşi, Todireşti, Trifeşti, Ţibana, Ţibăneşti, Ţigănăşi, Ţuţora, Ungheni, Valea Seacă, Vânători, Vlădeni  și Voineşti.

În județul Iași vor fi distribuite în timp util un număr de 29 013 pachete de rechizite gratuite, pentru elevii din clasa pregătitoare-clasa a VIII-a, în valoare de 787 045 lei.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 6