Iesenii pot depune dosarele pentru ajutoarele de incalzire

0
68

Începând cu data de 1 octombrie 2021, Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială (DAS), primește solicitări pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a stimulentelor pentru energie în sezonul rece 2021 – 2022. Ambele ajutoare materiale sunt acordate în baza prevederilor Legii nr. 226 / 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, completată cu Hotărârea nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței lunar va fi acordat pentru sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022 și următoarele. Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

Termenul pentru depunere este data de 20 a fiecărei luni, la sediul DAS Iași, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (de exemplu, până pe 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după aceasta dată se va pierde o lună de la plată (de exemplu, dacă se depune în perioada 21 – 30 noiembrie, dreptul se stabilește cu luna decembrie)

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Cererea-declarație pe proprie răspundere poate fi descărcată de pe site-ul DAS Iași: https://www.dac-iasi.ro/file/legislatie/cerere_ajutor_incalzire_2021.pdf.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul DAS Iași: https://www.dac-iasi.ro/.

CONDIŢII DE ACORDARE:

1. Limitele de venituri:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinței cu agent termic în sistem centralizat:
– 0 – 1.386 lei/membru de familie pentru familii
– 0 – 2.053 lei pentru persoana singură

* Compensația se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcție de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Supliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% Conform consumului lunar 10
Între 200,1-320 90% Conform consumului lunar 10
Între 320,1-440 80% Conform consumului lunar 10
Între 440,1-560 70% Conform consumului lunar 10
Între 560,1-680 60% Conform consumului lunar 10
Între 680,1-920 50% Conform consumului lunar 10
Între 920,1-1.040 40% Conform consumului lunar 10
Între 1.040,1-1.160 30% Conform consumului lunar 10
Între 1.160,1-1.280 20% Conform consumului lunar 10
Între 1.280,1-1.386 10% Conform consumului lunar 10

În cazul persoanei singure:
Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Supliment lunar pentru energie (lei)
Între 1386,1-2.053 10% Conform consumului lunar 10

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinței cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:
– 0 – 1.386 lei/membru de familie pentru familii
– 0 – 2.053 lei pentru persoana singură
* Compensația se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE
Valoarea maximă de referință – 250 lei
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Supliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 250 10
Între 200,1-320 90% 225 10
Între 320,1-440 80% 200 10
Între 440,1-560 70% 175 10
Între 560,1-680 60% 150 10
Între 680,1-920 50% 125 10
Între 920,1-1.040 40% 100 10
Între 1.040,1-1.160 30% 75 10
Între 1.160,1-1.280 20% 50 10
Între 1.280,1-1.386 10% 25 10

În cazul persoanei singure:
Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Supliment lunar pentru energie (lei)
Între 1.386,1-2.053 10% 25 10

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ
Valoarea maximă de referință – 500 lei
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Supliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 500 30 (70)
Între 200,1-320 90% 450 30 (70)
Între 320,1-440 80% 400 30 (70)
Între 440,1-560 70% 350 30 (70)
Între 560,1-680 60% 300 30 (70)
Între 680,1-920 50% 250 30 (70)
Între 920,1-1.040 40% 200 30 (70)
Între 1.040,1-1.160 30% 150 30 (70)
Între 1.160,1-1.280 20% 100 30 (70)
Între 1.280,1-1.386 10% 50 30 (70)

În cazul persoanei singure:
Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Supliment lunar pentru energie (lei)
Între 1.386,1-2.053 10% 50 30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI
Valoarea maximă de referință – 320 lei
Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Supliment lunar pentru energie (lei)
până la 200 100% 320 20
Între 200,1-320 90% 288 20
Între 320,1-440 80% 256 20
Între 440,1-560 70% 224 20
Între 560,1-680 60% 192 20
Între 680,1-920 50% 160 20
Între 920,1-1040 40% 128 20
Între 1.040,1-1.160 30% 96 20
Între 1.160,1-1.280 20% 64 20
Între 1.280,1-1.386 10% 32 20

În cazul persoanei singure:
Venit net lunar al persoanei singure (lei) Compensare procentuală (%) Ajutor maxim (lei) Supliment lunar pentru energie (lei)
Între 1.386,1-2.053 10% 32 20

Observație: cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate! De exemplu, o familie cu cinci membri și venituri de 199 lei / persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale va beneficia de 10 lei (suplimentul pentru energie termică) + 10 lei (suplimentul pentru gaze naturale) + 30 lei (suplimentul pentru energie electrică) = 40 lei, la care se adaugă ajutorul pentru încălzirea locuinței în procent de 100% din consumul propriu de energie termică utilizat.

2. Cererea și declarația pe proprie răspundere, însoţite de actele doveditoare privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă, se depun la sediul Direcţiei de Asistență Socială Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, în intervalul orar 8.30 – 12.30, în zilele de luni şi marţi, respectiv 12.00 – 16.00 în ziua de joi.

Nu vor fi luate în calcul la stabilirea venitului total al familiei:
– sumele provenite din acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;
– sumele provenite din acordarea alocaţiei de stat pentru copii;
– bugetul personal complementar și prestațiile sociale prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
– bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri socio-economice dezavantajate ori din învățământul profesional;
– stimulentul educaţional;
– sprijinul financiar acordat elevilor beneficiari ai programului „Bani de liceu”;
– veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;
– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere a unor bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinței nu se acordă. Dacă însă bunul existent este dat în folosință unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obținute ca urmare a valorificării acestor bunuri. Pentru persoanele care nu au venituri este necesară o adeverință de venituri eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Locale.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here