Noi drepturi pentru cohortele de impostori ai Revolutiei din 1989

0
75

Guvernul a modificat printr-o Ordonanță, Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Romane din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987.
Obiectul principal al actului normativ îl constituie reintroducerea în plată, începand cu luna ianuarie 2015, a persoanelor care au calitatea de “Luptător rănit fără grad de invalididate” și de “Luptător reținut”, aducandu-se astfel corecturile necesare Ordonanței de Urgență nr.95/2014.

Ordonanța adoptată de Guvern aduce, în principal, următoarele modificări:

Ø Pentru anul 2015, persoanele care au calitatea de “Luptător rănit fără grad de invalididate” și de “Luptător reținut” vor beneficia de o indemnizație reparatorie lunară în sumă de 2020 de lei. Indemnizația reparatorie lunară reprezintă 1,10 din salariul mediu brut utilizat pentru fundamentarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin această lege (respectiv 1836 lei x 1,1= 2020 lei)

Ø Începand cu anul 2016, toate categorii de persoane vizate de Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Romane din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987, cu completările și modificările ulterioare, vor beneficia de o indemnizație reparatorie lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienților de multiplicare aplicați caștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin această lege, aferentă anului pentru care se face plata.

Ø Indemnizațiile se vor acorda în baza certificatului de revoluționar și a unei adeverințe tipizate eliberată și transmisă de Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 – 1989 (SSR) direct instituțiilor care fac plata acestor drepturi. Aceste prevederi sunt necesare pentru clarificarea situației evidenței Caselor de Pensii, în vederea acordării indemnizațiilor.

Ø Indemnizațiile prevăzute de prezenta lege se calculează persoanelor care au titlul de „Luptător cu Rol Determinant” începand cu 1 ianuarie 2015, după emiterea noilor tipuri de certificate și transmiterea adeverințelor tipizate.

Ø În anul 2015 copiii eroilor martiri, indiferent de varstă, dacă nu sunt încadrați în nicio formă de învățămant ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie în sumă de 2020 lei.

Ø În anul 2015 Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de o indemnizație lunară de gratitudine în cuantum de 2020 de lei.

Ø Pentru personale care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, pentru soțul și urmașii acestora, în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, plata indemnizației se menține la nivelul lunii decembrie 2014, respectiv 2020 lei, pană la obținerea certificatelor și transmiterea adeverințelor tipizate către casele teritoriale de pensii.

După adoptarea de către Guvern a acestei Ordonanțe, vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Romane din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, cu completările și modificările ulterioare. Aceste norme de aplicare vor conține informații referitoare la modelul de cerere care va trebui completată de către luptătorii cu merite deosebite pentru a fi încadrați în noua categorie de Luptători cu Rol Determinant, modalitatea și termenul de depunere a acestei cereri, precum și alte clarificări.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here