O nouă lege pentru medicina şcolară. Vezi ce prevede proiectul de lege initiat de Tudor Ciuhodaru

0
73

Deputatul Tudor Ciuhodaru a depus un proiect legislativ ce vizează trecerea activităţii cabinetelor de medicină şcolară şi preşcolară precum şi a cabinetelor de medicină dentară pentru şcolari şi studenţi în coordonarea unui spital, prin completarea articolelor 190 şi 1901 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Motivaţiile unui astfel de demers sunt legate în primul rand de clarificarea situaţiei acestui tip de asistenţă medicală care, deşi sunt finanţate de la bugetul Ministerului Sănătăţii, nu pot primi aceste sume direct ci doar
prin intermediul primăriilor, întrucât legea 95/2006 nu prevede acest lucru. Prin modificarea legislativă propusă cabinetele de acest gen vor fi finanţate tot de la bugetul de stat dar către un spital care le arondează.
Potrivit parlamentarului, subordonarea acestui tip de asistenţă medicală unui spital, pe lângă faptul că respectă principiile descentralizării prevăzute de OUG162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, asigură multiple avantaje atât pentru desfăşurarea activităţii medicale cât şi pentru personalul din aceste cabinete:
1. asigurarea promptă şi constantă, prin farmacia spitalului, a medicamentelor şi materialelor sanitare necesare. Acum aceasta este greoaie şi sporadică întrucât se face prin Direcţia de Asistenţă Comunitară ce nu are prevăzute printre atribuţii şi acest gen de achiziţii;
2. prelucrarea instrumentarului medical şi a lenjeriei în staţia de sterilizare a spitalului şi în spălătorii destinate mediului medical. Acum sunt utilizate soluţii de compromis, precum utilizarea spălătoriilor de la căminele de bătrâni;
3. preluarea ritmică şi neutralizarea corespunzătoare a deşeurilor medicale;
4. personalul acestor cabinete va benefia atât de coordonarea mai bună din punct de vedere metodologic, întrucât aceasta se va face de către specialişti în domeniul medical şi nu de cei responsabili cu asistenţa socială cât şi de aplicarea actelor normative şi a Contractului Colectiv de Muncă specifice sectorului sanitar şi nu vor mai fi asimilaţi funcţionarilor publici angajaţi ai Direcţiei de Asistenţă Comunitară.
Concret, proiectul de act normativ, completaeză unel articole din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, astfel încât finanţarea de la bugetul de stat a activităţilor şi asigurarea drepturilor salariale ale personalului precum şi asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor din cabinetele de medicină şcolară, cabinetele de medicină preşcolară , cabinetele de medicină dentară pentru şcolari şi studenţi va fi similară celei din celelalte activităţi medicale prevăzute în structura organizatorică a unui spital cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM”, a declarat Tudor Ciuhodaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here