O nouă tranșă de alimente de la Uniunea Europeană distribuită persoanelor defavorizate

0
69

Începând cu data de 16 iunie 2022, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a demarat acțiunea de redistribuire a pachetelor cu alimente (tranșa a patra) acordate prin Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), la sediul din şos. Naţională nr. 43, în intervalul orar 8.30 – 15.30, de luni până vineri inclusiv.
Redistribuirea se adresează persoanelor dependente (persoane care au stabilit gradul de handicap grav sau accentuat), care au solicitat acordarea acestui sprijin prin cerere scrisă în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2022.
Au fost primite solicitări de la 1.950 de persoane, iar pentru 636 de persoane a fost deja distribuit pachetul cu alimente. Pentru completarea necesarului s-a solicitat Instituției Prefectului Județului Iași acordarea de pachete rămase ca urmare a compensărilor în cadrul județului sau cu alte județe
Pachetele cu alimente conțin următoarele produse: făină albă de grâu (5 kilograme), mălai (4 kilograme), paste făinoase (800 grame), ulei (4 litri), zahăr (2 kilograme), conservă carne de vită (1,5 kilograme), conservă de carne de porc (900 grame), conservă de pate din ficat de porc (1 kilogram), compot de fructe (1,44 litri), gem de fructe (360 grame), gem de fructe dietetic (360 grame).
Distribuirea se va face în ordinea depunerii cererilor.
Pentru listele suplimentare (respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente) distribuirea se va realiza în 15 zile calendaristice. Beneficiarii vor fi anunțați telefonic, în ordinea depunerii cererilor, privind termenul la care se pot prezenta pentru a ridica pachetele cu alimente.
Tichete sociale pe suport electronic
Începând cu luna iunie 2022 distribuirea pachetelor alimentare a fost înlocuită cu acordarea de tichete sociale valorice pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare și / sau pentru asigurarea de mese calde, conform prevederilor O.U.G. nr. 63 / 2022.
Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane și familii:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii / casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele — copii și adulți — încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puțin doi copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416 / 2001, cu modificările și completările ulterioare;
f) persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.
Prin excepție în situația în care familiile prevăzute la lit. c)—e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute mai sus, în perioada iunie – decembrie 2022. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.
Persoanele fără adăpost, precum și familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea sprijinului material.
Pe baza cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere depuse, municipalitatea întocmește situația centralizatoare a persoanelor fără adăpost, precum și a familiilor ce îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului și aceasta este transmisă către Agenția de Plăți și Inspecție Socială. Îndeplinirea condițiilor se atestă cu documente privind veniturile și situația locativă.
Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face la domiciliul beneficiarilor.
Pentru toate cazurile în care beneficiarii sprijinului material nu se regăsesc cu adresă în situațiile centralizatoare, distribuția va fi realizată prin primărie, respectiv prin serviciul public de asistență socială în a cărui rază teritorială au fost identificați.
Nu primesc sprijinul material persoanele care aparțin categoriilor sus-menționate, dar care la data acordării sprijinului nu au domiciliu în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private.
Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here