Primaria Iasi schimba criteriile de acordare a locuintelor ANL

0
82

Criteriile prin care municipalitatea va acorda spații locative de tip ANL tinerilor vor fi schimbate. Un proiect de hotărâre în acest sens va figura pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de joi, 31 ianuarie. Documentul include și criteriile de ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor.

Criteriile de acces la locuințe

– Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri destinată închirierii trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii primei cereri şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 luni de la împlinirea acestei vârste;

– Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ / soţie, copii şi / sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi / sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în Municipiul Iași, cât și, după caz, în localitatea din afara Municipiului Iași unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință;

– Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul Iași, precum și în afara Municipiului Iași unde sunt amplasate platforme industriale sau puncte de lucru ale unor unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unități turistice, cultural-sportive și de agrement sau alte asemenea cazuri, care își au sediul în Municipiul Iași;

– Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele care urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

Cine locuiește cu chirie primește din start 10 puncte. Dovada căsătoriei mai adaugă alte 10 puncte, iar pentru fiecare copil minor aflat în întreținere se mai adaugă câte un punct (pentru primul născut se acordă 2 puncte).

La capitolul studii și pregătire profesională, cele mai multe puncte primesc persoanele cu studii superioare, respectiv 15 puncte. Absolvenții cu studii medii, fără pregătire profesională, primesc 10 puncte, în timp ce persoanele cu studii medii, dar cu pregătire profesională, primesc 13 puncte. Cei fără studii și pregătire profesională primesc doar 3 puncte.

Solicitanții care au venitul mediu lunar pe membru de familie mai mic decât salariul minim pe economie vor primi 15 puncte, iar cei cu venitul între salariul minim și cel mediu pe economie 10 puncte.

Totodată, se va ține cont și de vechimea cererii și dacă solicitantul se află într-o situație socială deosebită (evacuați din case naționalizate, au adoptat sau adoptă copii, provin din instituții de ocrotire socială și au împlinit vârsta de 18 ani). În cazul înregistrării unor punctaje egale, primul criteriu de departajare va fi situaţia locativă actuală, urmat de vechimea cererii şi punctajul înregistrat la criteriile cu caracter de protecţie socială (stare civilă şi stare de sănătate).

Marius GAVRILESCU

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here