Protest contra discriminării mediului academic din Moldova

0
60

Lumea academică și societatea civilă din regiunea Moldovei au luat la cunoștință cu consternare de conținutul Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4.621/2020, prin care a fost stabilită componența consiliului general, a panelurilor pe domenii și a comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Astfel, din listă nominală a consiliului general, care ar trebui să fie atât un tablou la zi al ierarhiilor axiologice ale stării mediului academic românesc, cât și o declarație de intenții privind strategia Ministerului Educației de a asigura reprezentarea regională și instituțională a cercetării din România, principalele instituții de cercetare din Moldova lipsesc cu desăvârșire. Astfel, din cei 21 membri ai consiliului general, 11 au afiliere instituțională în București, șapte în Cluj, iar trei în Timișoara.

O situație aproape identică se poate constata în cazul panelurilor pe domenii sau al componenței comisiilor de specialitate, în care universitățile și institutele de cercetare din Iași, Galați, Suceava sau Bacău sunt subreprezentate, în care din cei 69 membri ai panelurilor, doar doi provin de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cea mai veche universitate din România. În total, în cazul panelurilor pe domenii, universitățile și centrele de cercetare din Moldova au o pondere de reprezentare de circa 10%, în timp ce Bucureștiul de 57%, iar Clujul și Timișoara au împreună peste 20%. La fel și în cazul comisiilor de specialitate.

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare este un organism care funcționează pe lângă Ministerul Educației și Cercetării. Chiar dacă rolul său este consultativ, funcția sa este de o enormă importanță, mai ales în ce privește distribuirea resurselor pentru educație și cercetare în România. Subreprezentarea flagrantă, scandaloasă, a cercetării și activității academice din centrele universitare din Moldova în CNATDCU amenință aceste activități pe termen lung, condamnă universitățile și centrele de cercetare din regiune la marginalizare și subfinanțare cronică.

“Mai presus de considerentele menționate, apreciem că modul în care s-a făcut selecția pentru aceste organisme este cel puțin la fel de scandalos. Nici criteriul reprezentativității calitative, nici cel al reprezentativității instituțional-teritoriale nu se regăsesc în principiile de selecție ale Ministerului. De fapt, arbitrariul și clientelismul par a fi fost singurele criterii care au guvernat această selecție. De aceea, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) protestează cu indignare și cere anularea ordinului și organizarea unei selecții care să respecte propriile criterii ale Ministerului. De asemenea, MDM cere ca, dincolo de asigurarea unei echități de reprezentare, instituțiile academice din regiunea Moldovei, care au fost decenii de-a rândul defavorizate de politicile centraliste, fondate pe arbitrariu și interese clientelare, complet netrasparente, să primească o atenție particulară, pentru ca faliile dintre regiunile și centrele academice ale României să nu se adâncească în mod catastrofal”, sustin reprezentantii Mișcarii pentru Dezvoltarea Moldovei.

Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here