Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi începe Admiterea de toamnă

0
61

Înscrierile la Admiterea pentru studiile universitare de licenţă și  masterat de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” vor avea loc în perioada 06 – 11 septembrie 2018, programul depunerii dosarelor, la secretariatele facultăților, fiind între orele 08.00 – 16.00.

La sesiunea din această toamnă vor fi aplicate aceleaşi criterii de admitere ca şi în sesiunea din iulie 2018.

La Facultatea de Medicină Veterinară, candidații trebuie să susțină un test grilă care se va desfășura în data de 12 septembrie 2018. Nota obținută va avea o pondere de 30 la sută în stabilirea mediei de admitere, 70 la sută fiind reprezentată de media la examenul de Bacalaureat.

La celelalte trei facultăți, respectiv Agricultură, Horticultură și Zootehnie selecția se face fără probe de examen, pentru toate domeniile. Criteriile de admitere se bazează pe notele obținute la Bacalaureat, respectiv 50 % nota la Limba şi literatura română şi 50 % nota la o altă  probă scrisă, la alegere.

Facultatea de Agricultură pune la dispoziţia candidaţilor 96 locuri fără taxă, cele mai multe fiind la domeniul Agronomie (40 locuri). La Ingineria produselor alimentare mai sunt disponibile 33 locuri fără taxă, iar la Inginerie și managenent în agricultură și dezvoltare rurală sunt scoase la concurs 14 locuri fără taxă.

Facultatea de Horticultură dispune pentru admiterea din toamnă de 47 locuri fără taxă pentru specializările Horticultură şi Peisagistică, în timp ce pentru Ingineria mediului mai sunt 38 de locuri fără taxă.

La Facultatea de Zootehnie, candidații concurează pe 34 locuri la buget și 25 la taxă, în total, atât la Controlul şi expertiza produselor alimentare cât și la Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, respectiv Zootehnie și Piscicultură și acvacultură.

La Facultatea de Medicină Veterinară se pun la dispoziție 62 locuri, în total. La specializarea Medicină Veterinară (în limba română) sunt 17 locuri la buget și 25 locuri cu taxă, iar la specializarea Medicină Veterinară (în limba engleză)sunt disponibile 20 locuri cu taxă.

Candidaţii interesaţi de învăţământul la distanţă (ID) pot  veni să depună dosarele de admitere în intervalul 06 – 21 septembrie.

Pentru studii de master în domeniile: Agronomie, Inginerie şi management în
agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Biologie, Horticultură și Zootehnie
, Universitatea pune la dispoziția tinerilor interesați 85 de locuri cu taxă, perioada depunerii dosarelor fiind tot în intervalul 06-11 septembrie 2018, proba interviului fiind programată pe date de 12 septembrie 2018.

Mai multe detalii pe www.uaiasi.ro/admiterehttps://www.facebook.com/uaiasi/. Informații se pot obține şi prin telefon la numărul 0232 407479 sau pe e-mail, la adresa admitere@uaiasi.ro.

Aida POPA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here